Hagtorp äldreboende

Hagtorps äldreboende riktar sig till personer som är över 65 år och som har somatiska sjukdomar och/eller demenssjukdom.

Hagtorp byggdes 2010 och är ett modernt äldreboende med 36 lägenheter fördelat på fyra enheter. Boendet har 18 demensplatser, 9 korttids- och avlastningsplatser och 9 platser för omvårdnad. Hagtorps äldreboende ligger vid Tibble torg.

Till oss kommer du efter beslut av Upplands-Bro kommuns biståndshandläggare.

Attendo driver på uppdrag av Upplands-Bro kommun Hagtorps äldreboende sedan 15 maj 2019.

Hagtorps äldreboende:
fax: 08 - 581 751 28
Adress: Hjortronvägen 121, 196 35 Kungsängen
Webbsida: www.attendo.se


Verksamhetschef

Mån-fred

Cecilia Strömberg

cecilia.stromberg@attendo.se

076 697 04 75

Samordnare

Mån-fred

Bekal Yeyha

bekal.yeyha@attendo.se

076 695 22 24


Sjuksköterska

Mån-fred

Plan 1 Tor och Freja

076 695 22 07

Sjuksköterska

Mån-fred

Plan 2 Oden och Idun


076 695 21 55


Tor - 076 696 55 47 och 076 695 53 46


Freja - 076 696 55 25 och 076 696 54 17


Oden - 076-696 53 77 och 076 696 54 62


Idun - 076-696 49 04 och 076 696 56 04Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp