Hagtorp äldreboende

Hagtorps äldreboende riktar sig till personer som är över 65 år och som har somatiska sjukdomar och/eller demenssjukdom.

Hagtorp byggdes 2010 och är ett modernt äldreboende med 36 lägenheter fördelat på fyra enheter. Boendet har 18 demensplatser, 9 korttids- och avlastningsplatser och 9 platser för omvårdnad. Hagtorps äldreboende ligger vid Tibble torg.

Till oss kommer du efter beslut av Upplands-Bro kommuns biståndshandläggare.

Attendo driver på uppdrag av Upplands-Bro kommun Hagtorps äldreboende sedan 15 maj 2019.

Hagtorps äldreboende:
fax: 08 - 581 751 28
Adress: Hjortronvägen 121, 196 35 Kungsängen
Webbsida: www.attendo.se


Verksamhetschef

Mån-fred

Cecilia Strömberg

cecilia.stromberg@attendo.se

076 697 04 75

Samordnare

Mån-fred

Bekal Yeyha

bekal.yeyha@attendo.se

076 695 22 24


Sjuksköterska

Mån-fred

Plan 1 Tor och Freja

076 695 22 07

Sjuksköterska

Mån-fred

Plan 2 Oden och Idun


076 695 21 55


Tor - 076 696 55 47 och 076 695 53 46


Freja - 076 696 55 25 och 076 696 54 17


Oden - 076-696 53 77 och 076 696 54 62


Idun - 076-696 49 04 och 076 696 56 04Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)