Allégården äldreboende

Allégårdens äldreboende består av ett tvåvåningshus med 16 lägenheter varav 8 lägenheter per våningsplan.

I båda våningsplanen finns en matsal för gemensamma måltider samt utrymme för gemensamma aktiviteter.

I boendet med heldygnsomsorg ingår hemsjukvård, omvårdnadspersonal dygnet runt samt omvårdnads- och serviceinsatser utifrån behov. Boendeenheten serverar alla måltider i den gemensamma matsalen. Boendeenheten erbjuder gemenskap och aktiviteter.

Kontakt
Enhetschef: 08-581 695 75

Personal:
Plan 1 - 08-581 696 20
Plan 2 - 08-581 696 21

Besöksadress:
Lärarvägen 3, Bro

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp