Boende

Du som har stort omvårdnadsbehov och har svårt att klara vardagen trots hemtjänstinsatser och trygghetslarm i ditt hem, kan ansöka om boende i servicehus eller vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg. Om du under en begränsad tid inte kan bo i ditt hem, eller om din anhörigvårdare behöver avlastning, kan du ansöka om korttidsplats med heldygnsomsorg inom särskilt boende. Vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg omfattas av Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Servicehus

Boende i servicehus innebär att du får ett eget hyreskontrakt till en lägenhet och tillgång till hemsjukvård och husets aktiviteter. Lägenheterna är tillgänglighetsanpassade. Är du i behov av hemtjänstinsatser och trygghetslarm måste du ansöka om det separat.

I Upplands-Bro finns två servicehus, ett i Kungsängens centrum och ett i Bro centrum

Vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg

Vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg innebär att du får ett eget hyreskontrakt till en lägenhet som består av ett rum med köksdel samt badrum. Boendet har tillgång till hemsjukvård. Service- och omvårdnadsinsatser kan du få utifrån ditt behov. Alla måltider serveras i en gemensam matsal. Det finns även olika gemenskaper och aktiviteter som du kan delta i på boendet. I boendeenheten finns omvårdspersonal dygnet runt. I Upplands-Bro finns fyra vård- och omsorgsboenden med heldygnsomsorg, varav tre stycken i kommunal regi och ett med privat utförare. Vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg omfattas av Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Parboendegaranti

Om du och din make/maka eller sambo har levt ett liv tillsammans och vill fortsätta att göra det även om du har ett behov av att flytta till ett vård- och omsorgsboende har ni rätt att ansöka om parboende. Parboende kan tillgodoses på olika sätt och i olika boendeformer.

Så här mycket kostar det

Omsorgsavgiften från och med den 1 januari 2018 varierar mellan 0 - 2 044 kronor/månaden beroende på din inkomst och boendekostnad.

Kostnaden för mat är 2 490 kronor/månaden och ingår i ditt framräknade avgiftsutrymme.

Därutöver får du en räkning för lägenhetshyran från hyresvärden.

Korttidsplats

Korttidsplats kallas också ibland för växelvård. Här vistas du en kortare tid efter en sjukhusvistelse, i väntan på att få en plats på ett äldreboende eller när du behöver växelvård som innebär att du är hemma en period och på det tillfälliga boendet nästa period. Det kan också vara om den som vårdar dig i hemmet behöver avlösning. Det förutsätter då att ni är sammanboende.

Så här mycket kostar det

När du vistas på en korttidsplats är avgiften 53 kr per dygn år 2018. Om du har haft andra insatser under månaden får du betala enligt taxan. Din avgift beror på vilken utförd tid du fått och på din inkomst och bostadskostnad. Sedan tillkommer även en kostnad för mat med 80 kr per dygn.

Så här ansöker du

Du kan vända dig till äldreomsorgens biståndshandläggare via Kontaktcenter på telefon 08-581 690 00 varje helgfri vardag. Handläggare nås säkrast kl. 08.30-09.30 måndag, onsdag, torsdag och fredag.

Biståndshandläggaren hjälper dig med ansökan och i samråd med dig och/eller närstående utreder om ditt behov. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Äldreguiden

I Socialstyrelsens äldreguide kan du jämföra kommunens leverantörer av vård- och omsorgsboende.

Äldreguiden redovisar resultat hur ett visst antal brukare har svarat på enkäten. För Upplands-Bro kommun finns det i nuläget inget resultat för Humana Lillsjö Badväg då det är en ny verksamhet.

Besök Äldreguiden på Socialstyrelsens webbplats


Mer information:

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp