Äldre

Äldre

Foto: Yanan Li, FOU

Om du är över 65 år och har svårt att klara dina vardagliga sysslor på egen hand kan du ansöka om hjälp. Hjälpen kan till exempel bestå av hemtjänst, boende, anhörigstöd, hjälpmedel och mycket mer.

Nyheter inom Äldre

Kalenderhändelser inom stöd & omsorg