Äldre

Två äldre personer med förkläden målar med svamp på en duk.

Foto: Yanan Li, FOU

Om du har fyllt 65 år och har svårt att klara hushållssysslor och/eller din personliga omsorg kan du ansöka om stöd och omsorg från kommunen. Stödet kan exempelvis ges genom hemtjänst, hjälpmedel, trygghetslarm, anhörigstöd och olika typer av boenden.

Upp