Äldre

Två äldre personer med förkläden målar med svamp på en duk.

Foto: Yanan Li, FOU

Om du har fyllt 65 år och har svårt att klara hushållssysslor och/eller din personliga omsorg kan du ansöka om stöd och omsorg från kommunen. Stödet kan exempelvis ges genom hemtjänst, hjälpmedel, trygghetslarm, anhörigstöd och olika typer av boenden.

Nyheter inom Äldre

Kalenderhändelser inom stöd & omsorg

Upp