Din sökning Simhall gav 158 träffar

 1. Protokoll fört vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 7 maj 2014 Innehållsförteckning Kf § 42 Medborgqarförslag om att bygga en simhall vid gamla idrottsplatsen i Kungsängen Kf § 43 Medborgarförslag om att bygga en sporthall för handboll Kf § 44

  Upplands-Bro / Protokoll Kf 140507.pdf

 2. Protokoll trygghetsvandring Bro 2017-09-06 Brist Plats Ansvar Tid för åtgärd Foto (Antal) Grena Grenar hänger ut över GC-väg Gångtunnel vid Bro Grillen / Under Norrgrindsvägen Tekniska Klar vecka 39 -2017 Nr:2 Trasig lampa & Yvigt buskage Gångtunnel

  Upplands-Bro / Trasig belysning, klotter och förväxta buskage åtgärdade / Rapport_inventering_utomhusmiljo_Bro_2017_09_17.pdf

 3. PROTOKOLL 1 (12) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2019-04-02 Utses att justera Katarina Olofsson (SD) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2019-04-09 kl. 16:00 Paragrafer §§ 19 - 26 Underskrifter Sekreterare Sanna Ajaxén

  Upplands-Bro / Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2019-04-02.pdf

 4. www.upplands-bro.se Förebyggande enheten för äldre Upplands-Bro kommun Januari 2020 – juni 2020 Förebyggande enhetens dag En dag fylld med aktiviteter, som fokuserar på bättre livs- kvalitet och hälsosamt åldrande. Mer information kommer under våren.

  Upplands-Bro / 200116_Forebyggande enheten for aldre program.pdf

 5. KALLELSE 1 (3) Kultur- och fritidsnämnden Datum 2019-03-20 Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se U

  Upplands-Bro / Kallelse Kultur- och fritidsnämnden 2019-04-02.pdf

 6. SOMMARLOV 2019 PROGRAM Hela programmet DAG FÖR DAG klicka här KONSTSKOLA 24–26/6 Målarverkstad: Måla med gouache-färg Pennverkstad: Lettering (lekfull skrivstil) Mangaverkstad: Skissa och färglägg med oljepastellkritor KONSTSKOLA 12–14/8

  Upplands-Bro / Sommarlovsprogram2019.pdf

 7. Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 oktober 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Vår beteckning Er beteckning Siri Morawski Utredare Kultur- och fritidskontoret +46 8-518 377 98 siri.morawski@upplands-bro.se 2017-10-04 KFN

  Upplands-Bro / handlingar-kultur-och-fritidsnamnden-2017-10-24.pdf

 8. Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 28 februari 2018 Ärende 2 www.upplands-bro.se Handlingsplan Trygghetsinsatser 2018 Daterad 2018-02-28 2 Innehåll 1 Vision 2035 3 2 Verksamhetsplan 2018 3 2.1 Trygg och säker kommun i tillväxt 3 2.2

  Upplands-Bro / Handlingar Kommunstyrelsen 2018-02-28.pdf

 9. Upplands-Bro kommuns författningssamling Ansvarigt politiskt organ Kommunfullmäktige Diarienummer KS 18/0420 Senast beslutad 2018-12-19 Ansvarig processägare (tjänsteperson) Kommundirektör UBKFS 2018:07 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

  Upplands-Bro / Reglemente Kultur- och fritidsnämnden.pdf

 10. www.upplands-bro.se ÅRSREDOVISNING I KORTHET 2014 C O N T A C T O R U B R O 0 0 9 0 J U N I 2 0 1 5 Stark tillväxt Upplands­Bro kommun växer snabbt och under 2014 ökade be- folkningen med 584 (350) invånare till 25 287 personer. Det innebär en

  Upplands-Bro / Kommun & politik / Om kommunen / Ekonomi / Årsredovisning / arsredovisning-i-korthet-2014.pdf

Dokument

 • PDF 158
 • Office-dokument 0

Sidtyp

 • Event 0
 • Informationssida 0
 • Nyhet 0