Uppdaterad 29 maj 2024
Skriv ut

Sprängningsarbete pågår i Viby (Brunna)

Sprängningsarbeten har påbörjats för att förbereda för ledningar som ska dras fram i det nya området Viby. Störande buller kan förekomma men entreprenören arbetar för att minimera detta. Arbetet planeras vara slufört under juni månad.

Arbetet påverkar trafiken på vissa sträckor på Energi- och Kraftvägen, där trafiken leds om.

Gång- och cykelbana avstängd i BrunnaFörstora bilden

Bilden visar avstängd gång- och cykelbana och alternativa vägar i samband med arbete längs Granhammarsvägen.

Är du nöjd med informationen på sidan?