Uppdaterad 18 januari 2024
Skriv ut

17 jan 2024

In- och utfart till infartsparkeringen i Bro flyttas

In- och utfarten från Ginnlögs väg till infarsparkeringen i Bro flyttas, Arbetet påbörjas under vecka 4.

Flytten av in- och utfarten är permanent och hänger ihop med infrastrukturarbeten i Bro trädgårdsstad. Tänk på att hålla låg hastighet och visa hänsyn till arbetare och andra trafikanter när du passerar.

Är du nöjd med informationen på sidan?