Uppdaterad 28 augusti 2023
Skriv ut

Dag- och spillvattenledningar dokumenteras vid Strandvägen

Under några veckor ska dag- och spillvattenledningar dokumenteras på Strandvägen och intilliggande gator i Kungsängen. Arbetet startar måndag 28 augusti och kommer att pågå under vecka 35, 37, 39 och 41.

Anledningen är att man vill se hur ledningarna är kopplade från privata fastigheter ut till gatan. Arbetet syftar bland annat till att minska belastningen i kommunens avloppsledningsnät samt minimera risken för källaröversvämningar vid kraftiga regn.

Är du nöjd med informationen på sidan?