Uppdaterad 14 juli 2023
Skriv ut

Kommunen anlägger våtmark i Gröna dalen, Brunna

I norra delen av Gröna dalen i Brunna pågår ett arbete med att anlägga en våtmark. Arbetet beräknas vara klart i oktober 2023.

Syftet med våtmarken är att hantera och rena dagvatten och samtidigt skapa ekologiska, rekreativa och estetiska värden som bidrar till ett varierat landskap i norra delen av Gröna dalen.

Är du nöjd med informationen på sidan?