Uppdaterad 08 september 2023
Skriv ut

Byte av kallvattenmätare

Från och med 11 september kommer företaget Hydrostandard AB, på uppdrag av kommunen, att byta kallvattenmätare i fastigheter i kommunen. Arbetet kommer att pågå i cirka sju veckor.

Alla som är berörda och ska få sin mätare utbytt har fått, eller kommer att få, information per post med en tid för bytet.
Personalen från Hydrostandard AB uppvisar legitimation vid besöket.

Är du nöjd med informationen på sidan?