Uppdaterad 30 maj 2023
Skriv ut

Eldningsförbud i hela Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat att eldningsförbud gäller i hela länet från och med 11 maj klockan 18.00. Eldningsförbudet gäller till vidare, fram tills att ett nytt beslut fattas.

Text i bild: Eldningsförbud

Förbudet innebär att det inte är tillåtet att elda i skog och mark utanför bostadsbebyggelse. Det gäller eldning, grillning och annan bränning.

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser som är utformade så att risken för att elden sprider sig är låg. Det går alltså bra att använda grillen hemma så länge man är försiktig.

Är du nöjd med informationen på sidan?