Uppdaterad 14 december 2022
Skriv ut

Felaktighet i miljöalmanackan om eldning i kamin

I Upplands-Bro kommun finns det ingen allmän regel om hur länge du får elda i din kamin. Men kommunen har möjlighet att fatta beslut om begräsningar eller förbud för enskilda kaminägare.

På sida 37 i miljöalmanackan finns ett antal råd om vedeldning. I en punkt står det: "Eldning får högst ske två gånger per vecka i upp till fyra timmar per tillfälle enligt rättspraxis."

Detta är inte en regel som gäller alla i Upplands-Bro kommun. Regeln kan använda i vissa fall, med stöd av en dom i Mark- och miljööverdomstolen.

Oavsett om du är kaminägare eller granne kan du om så krävs få beslut i Bygg- och miljönämnden som kan reglera eldningen. Tänk i första hand på att enligt lagen, miljöbalken, ska man inte bidra till olägenhet för närboende eller grannar. Om du har obehag av en grannes eldning bör du i första hand tala med denne och om det inte hjälper vända dig till miljöenheten på kommunen. Om det behövs kan Bygg- och miljönämnden i sådana här tillsynsärenden alltså besluta om förbud mot eller begränsning av eldning.

Det handlar om vår hälsa och trygghet

Kom ihåg att alltid följa reglerna för eldning. På så sätt förebygger du olyckor och negativ påverkan på hälsa och liv. Braskaminer, kakelugnar och braskassetter med flera ska vara CE-märkta eller klara utsläppskraven i Boverkets byggregler för att få installeras. Vid installation krävs bygganmälan eller bygglov enligt plan- och bygglagen. Tala med sotaren om förutsättningar, krav på sotning mm, för att undvika problem.

Läs mer om hur du eldar på ett säkert och effektivt sätt på Attunda Brandkårs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du nöjd med informationen på sidan?