Uppdaterad 30 september 2022
Skriv ut

Med anledning av kriget i Ukraina

Upplands-Bro kommun följer läget kring Rysslands invasion av Ukraina noga och har ansvar för att se till att de kommunala verksamheterna är väl förberedda vid en eventuell kris eller samhällsstörning.

Illustrerad europakarta med Ukraina markerat.

Försvarsmaktens bedömning är att den väpnade konflikten mellan Ukraina och Ryssland sannolikt inte kommer att leda till krig i Sverige. Däremot kan Sverige och Upplands-Bro kommun komma att påverkas på andra sätt.

För att snabbt kunna agera om händelseutvecklingen i Ukraina förändras finns kommunens krisledningsgrupp beredd att aktiveras. En krisledningsgrupp används för att säkra kommunens egen förmåga att agera om det skulle behövas. Det kan även handla om att säkra försörjningen av material och resurser till kommunens verksamheter.

Samverkan

Upplands-Bro kommun är också i tät dialog med samverkansregion Stockholm (SSR). Där ingår länets alla kommuner, länsstyrelsen och flera myndigheter så som Försvarsmakten, Polisen och Migrationsverket.

Solidaritet

Den ukrainska vimpeln är hissad på torget i Kungsängen och i Brohuset i Bro för att visa solidaritet med ukrainska kommuner och dess befolkning.
Upplands-Bro kommun anordnade även en manifestation på torget I Kungsängen under våren som var välbesökt. Samtliga politiker i kommunfullmäktige stod gemensamt bakom manifestationen.

Lär dig mer om krisberedskap

Den 25-27 februari delades ett nytt nummer av kommunens informationstidning ut till alla hushåll i Upplands-Bro. Denna gång är temat krisberedskap – en tidning fullmatad med värdefulla tips och användbar information.

Bild på en tidning

Flyktingar från Ukraina i Uppland-Bro

Här finns information om flyktingmottagandet i Upplands-Bro.

Kan du erbjuda boende eller stöd till flyktingar från Ukraina?

Har du kontakt med flyktingar från Ukraina, boende i Upplands-Bro kommun?

Telenor erbjuder kontantkort med en månads fria telefonsamtal/sms/mms inom Sverige. Kortet är även laddat med 150 kronor extra, för samtal till nära och kära i Ukraina (5 kronor per minut/sms, ingen startavgift).

Informationsblad, på svenska och ukrainska, om vad som gäller för kontantkorten bifogas.

Kontantkorten förmedlas av Upplands-Bro volontärer.

Många människor är nu på flykt från Ukraina. Kommunen hanterar just nu flyktingmottagandet enligt ordinarie rutiner, men förbereder också berörda delar av kommunens verksamheter på att läget snabbt kan förändras. Om ett större antal flyktingar kommer till Upplands-Bro är vi väl förberedda.

Människor på flykt ansöker om asyl hos Migrationsverket. De utreder ansökan och erbjuder ankomstboende och bistår med ekonomisk ersättning under handläggningstiden. När en person beviljas uppehållstillstånd får de en kommunplacering.

Många ukrainska medborgare är viseringsfria i 90 dagar och får alltså befinna sig här utan att söka något tillstånd under denna tid. Ibland kan de ordna eget boende hos släktingar eller vänner. Om de behöver samhällets stöd ska de söka asyl hos Migrationsverket. När en person kommunplacerats eller valt att ordna eget boende i en kommun träder kommunens ansvar in.

Många människor är nu på flykt från Ukraina. Kommunen hanterar just nu flyktingmottagandet enligt ordinarie rutiner, men förbereder också berörda delar av kommunens verksamheter på att läget snabbt kan förändras. Om ett större antal flyktingar kommer till Upplands-Bro är vi väl förberedda.

Människor på flykt ansöker om asyl hos Migrationsverket. De utreder ansökan och erbjuder ankomstboende och bistår med ekonomisk ersättning under handläggningstiden. När en person beviljas uppehållstillstånd får de en kommunplacering.

Många ukrainska medborgare är viseringsfria i 90 dagar och får alltså befinna sig här utan att söka något tillstånd under denna tid. Ibland kan de ordna eget boende hos släktingar eller vänner. Om de behöver samhällets stöd ska de söka asyl hos Migrationsverket. När en person kommunplacerats eller valt att ordna eget boende i en kommun träder kommunens ansvar in.

Råd och stöd

Här kan du hitta råd och stöd kring hur du hanterar en svår situation.

I dessa tider när information snabbt sprids på internet och i andra forum är det viktigt att du är källkritisk. På Krisinformation.se kan du läsa mer om hur du ska tänka källkritiskt. Där finns också bra råd för hur du kan prata om det som händer i vår omvärld med barn och andra.

Många människor är nu på flykt från Ukraina. Kommunen hanterar just nu flyktingmottagandet enligt ordinarie rutiner, men förbereder också berörda delar av kommunens verksamheter på att läget snabbt kan förändras. Om ett större antal flyktingar kommer till Upplands-Bro är vi väl förberedda.

Människor på flykt ansöker om asyl hos Migrationsverket. De utreder ansökan och erbjuder ankomstboende och bistår med ekonomisk ersättning under handläggningstiden. När en person beviljas uppehållstillstånd får de en kommunplacering.

Många ukrainska medborgare är viseringsfria i 90 dagar och får alltså befinna sig här utan att söka något tillstånd under denna tid. Ibland kan de ordna eget boende hos släktingar eller vänner. Om de behöver samhällets stöd ska de söka asyl hos Migrationsverket. När en person kommunplacerats eller valt att ordna eget boende i en kommun träder kommunens ansvar in.

Är du nöjd med informationen på sidan?