Uppdaterad 27 maj 2024
Skriv ut

Ny lag om bioavfall och eldning av trädgårdsavfall

Sedan 1 januari 2024 finns det ny lagstiftning inom avfallsområdet. Bioavfall ska i första hand sorteras ut och komposteras eller återvinnas. Trädgårdsavfall ingår i begreppet bioavfall. Lagstiftningen innehåller också regler gällande eldning av trädgårdsavfall.

Eftersom bestämmelserna är så pass nya behöver du inte söka dispens för eldning av trädgårdsavfall under maj och juni 2024.

Upplands-Bro kommun arbetar med att se över vad de nya reglerna innebär.

Eldning ska ske under uppsikt och utan att orsaka olägenhet för grannar.

Information på hemsidan kommer att uppdateras med vad som ska gälla för kommunen i fortsättningen.

Är du nöjd med informationen på sidan?