Uppdaterad 31 oktober 2023
Skriv ut

Dag- och spillvattenledningar dokumenteras i Brunna

Under ett par veckor ska dag- och spillvattenledningar dokumenteras i Brunna. Arbetet kommer att pågå under vecka 44 och 45.

Anledningen är att man vill se hur ledningarna är kopplade från privata fastigheter ut till gatan. Arbetet syftar bland annat till att minska belastningen i kommunens avloppsledningsnät samt minimera risken för källaröversvämningar vid kraftiga regn.

Är du nöjd med informationen på sidan?