Uppdaterad 23 oktober 2023
Skriv ut

Förslag till nya avfallsföreskrifter på samråd

Upplands-Bro kommun har tagit fram förslag till nya avfallsföreskrifter. Dessa skickas nu ut på samråd och vi vill gärna ha era synpunkter på förslaget. Synpunkter kan lämnas till och med den 23 november 2023.

Anonym hand lägger pappersförpackning i återvinningskärl.

Tekniska nämnden beslutade på sammanträdet i oktober om att skicka ut förslaget på samråd.

Läs om processen och ta del av handlingarna i förslaget

Här hittar du även information om hur du skickar in dina synpunkter.

Är du nöjd med informationen på sidan?