Uppdaterad 22 september 2023
Skriv ut

Inga hälsorisker för boende vid bullervallen i Brunna

Analyser av fyllnadsmassan i bullervallen längs Granhammarsvägen i Brunna visar att det inte finns några hälsorisker för människor eller miljö.

Företaget Geoveta har på uppdrag av Upplands-Bro kommun genomfört provtagningar av fyllnadsmassan i den anlagda bullervallen längs Granhammarsvägen i Brunna.

En första provtagning av jord utfördes i februari 2023 på nio punkter i bullervallen. Då några av stickproven visade indikation på föroreningar beslutade kommunen att ytterligare prover skulle genomföras.

Den andra provtagningen genomfördes i juli. Då togs runt 50 stycken analyser på jordprover i bullervallen, och runt 30 parametrar har analyserats i varje prov.

Inga hälsorisker

Utifrån provtagningen är Geovetas slutsats att det inte finnas några hälsorisker för vare sig vuxna eller barn, kopplat till föroreningarna som hittats i bullervallen.

Därmed rekommenderas inga åtgärder.

Möte med boende

Kommunen kommer att bjuda in invånare som bor vid bullervallen till ett informationsmöte. Då ges möjlighet att ställa frågor till kommunens tjänstemän och till representanter från Geoveta, som utfört provtagningarna.

Är du nöjd med informationen på sidan?