Uppdaterad 04 juli 2024
Skriv ut

Upplands-Bro kommun bäst i länet på service och bemötande i avfallsfrågor

Upplands-Bro får ett gott betyg i Avfall Sveriges årliga undersökning av kommunernas avfallshantering, särskilt inom området kundnöjdhet.

– Det är andra året i rad som vi har högst kundnöjdhet i Stockholms län. Jag tror att många uppskattar servicen på våra kretsloppscentraler och att vi bygger ut den fastighetsnära insamlingen av förpackningar. Kontaktcenter guidar också många kunder och vi erbjuder nyttig information i vår avfallsapp. Placeringen är ett kvitto på att vi har kommit långt i arbetet med service och bemötande, säger Mikael Thelin, chef för avfallsenheten i Upplands-Bro kommun.

Undersökningen görs utifrån fyra olika områden: avfallsmängder, återvinning av material och matavfall, miljöeffekter samt kundnöjdhet. Sammantaget hamnar Upplands-Bro kommun på femte plats i länet och på plats 56 av landets totalt 290 kommuner.

Mer plast återvinns

Avfall Sverige rapporterar även att mängden avfall som slängs i Sverige minskar samtidigt som mer plast lämnas till återvinning. Mängden hushållsavfall minskade med i snitt fyra procent och 30 procent mer grovplast samlades in för återvinning 2023 jämfört med året innan.

– I Upplands-Bro har restavfallet minskat med över sex procent, vilket är jättebra! Även grovavfallet som lämnas till våra kretsloppscentraler har minskat. Här vet vi att mängden avfall brukar följa konjunkturen över tid, säger Mikael Thelin.

 

Är du nöjd med informationen på sidan?