Uppdaterad 26 juni 2024
Skriv ut

Tyck till om kommunens klimatanpassningsplan!

Klimatförändringarna innebär stora utmaningar för samhället. Kommunen har tagit fram ett förslag som beskriver de anpassningar som behöver göras för att möta riskerna. Fram till och med den 10 oktober kan du tycka till om förslaget.

Kommunstyrelsens miljö- och energiutskott beslutade i maj förra året att kommunen skulle ta fram en klimatanpassningsplan. Förslaget finns nu ute på samråd fram till och med den 10 oktober.

Syftet med samrådet är att informera om det arbete som kommunen gör och att ge allmänheten, näringsliv och andra myndigheter möjlighet att komma med synpunkter som kan förbättra den slutgiltiga planen.

– Världen behöver göra allt för att stoppa och vända den globala uppvärmningen, men tills dess kommer vi att behöva klimatanpassa mängder av verksamheter. Klimatanpassning är ett omfattande arbete och ju fler som kan dela insikter och åsikter desto bättre. Min förhoppning är att samrådet kommer att göra det lättare att ta fram en så välgrundad plan som möjligt, säger Mattias Peterson Ersoy (C), ordförande i miljö- och energiutskottet.

Redan i sommar görs ett arbete för att att inkludera ungas tankar om klimatet.

– Klimatanpassning är en viktig fråga som vi behöver utveckla tillsammans med Upplands-Broborna. Ungdomars perspektiv och framtidstankar är till exempel ovärderliga när det gäller att rusta och anpassa samhället för klimatförändringar. I sommar kommer vi att lyssna in några av våra sommarjobbande ungdomars tankar om hur vi bygger ett hållbart samhälle, engagemang och framtidstro, säger Hannah Rydstedt Nencioni, Kultur- och fritidschef i Upplands-Bro kommun.

Klimatanpassningsplanen består av tre delar:

  • Klimat- och sårbarhetsanalys: hur klimatförändringarna påverkar kommunen och vilka risker det kan medföra för just Upplands-Bro.
  • Klimatanpassningsstrategi: hur kommunen långsiktigt med att utveckla och följa upp klimatanpassningsarbetet. Ett övergripande klimatanpassningsmål föreslås också.
  • Handlingsplan för klimatanpassning: hur olika åtgärder ska samverka för att uppnå det övergripande klimatmålen i kommunen.

Är du nöjd med informationen på sidan?