Uppdaterad 19 juni 2024
Skriv ut

Upplands-Bro kommun i Almedalen 25-28 juni

Vi deltar på plats i Almedalen för att nätverka, mötas, diskutera och lära. I årets Almedalsprogram ryms mer än någonsin frågor om samhällsutvecklingen, brottsbekämpning, säkerhet och totalförsvar men också hur vi fångar upp våra unga i skola, fritidsverksamhet och socialtjänst.

För oss som kommun är detta frågor som är ständigt relevanta och viktiga. Men där också mer samverkan, dialog och beredskap i praktiken är nödvändig. Kommunal verksamhet spelar en stor roll i planeringen av det civila försvaret för att öka samhällets motståndskraft och höja försvarsviljan hos medborgarna.

Sveriges beredskap höjs nu markant och Upplands-Bro kommun står väl förberedda. Vi har varit tidigt ute med beredskapsplaneringen för att säkerställa att viktiga samhällsfunktioner kan upprätthållas även i händelse av höjd beredskap eller allvarlig kris.

Vi ser fram emot att bidra till kunskapshöjning, inspiration och samverkan för att lära av varandra. Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro medverkar i flera paneler, seminarier och runda bordssamtal i Almedalen. Se de publika programpunkterna nedan.

Tisdag 25 juni 10.00 - Systemhotande brottslighet och brottstrender – hur illa är det egentligen?
Påverkanskampanjer, insiderhot, organiserad brottslighet och terror, spioner och infiltratörer, arbetslivskriminalitet och falska identiteter. Hur illa är det och hur skyddar vi våra verksamheter?
Plats: Säkerhetsarenan, Strandgatan 14.
Medverkande: Linda H Staaf, Sveriges Europolchef, NOA, Hans Brun, Terrorforskare & chefsanalytiker, Utbetalningsmyndigheten, Tobias Eng, Sistec AB, Ida Texell, Upplands-Bro kommun, Jeanette Lesslie Wikström, Moderator, SäkerhetsBranschen

Onsdag 26 juni 12.00 - PFAS – vår tids evighetskemikalie, ett hot mot en cirkulär ekonomi
Samtal där ledande företrädare från olika branscher, återvinningssektorn och politiken diskuterar framtidens hantering av PFAS. Hur löser vi utmaningar kring den storskaliga användningen av PFAS och hur möjliggör vi begränsningar för vad som får sättas på marknaden?
Plats: Samhällsbyggararenan, Donnersgatan 6.
Medverkande: Pär Larshans, Hållbarhetsdirektör, Ragn-Sells, Mikael Hedström, VD, Ragn-Sells, Ida Texell, Kommundirektör, Upplands-Bro, Camilla Sonnentheil, Affärsutvecklingschef, Ragn-Sells, Karin Medin, VD, Telge Koncernen, Per Ängquist, GD, KEMI, Cecilia Ekvall, Affärsutvecklare, Ragn-Sells, Tony Clark, VD, Avfall Sverige, Helena Nylén, VD, Näringslivets producentansvar, Jonas Hagelqvist, VD, IKEM, Robert Tingvall, VD, Söderenergi, Pär Dalhielm, VD, Svenskt Vatten, Stina Larsson, MjU, (C), Malin Larsson, MjU, (S), Johanna Hornberger, MjU, (M), Niclas Johansson, PFAS-expert, Naturvårdsverket

Onsdag 26 juni 13.00 - Rysslands krig mot Ukrainas försvarsvilja – insikter för svenskt civilsamhälle och näringsliv
Rysslands krig mot Ukraina handlar delvis om att försöka bryta ner den ukrainska försvarsviljan. Samtidigt har Ukrainas starka försvarsvilja blivit en förebild för omvärlden. Vilka metoder använder Ryssland? Vilka lärdomar finns för svenska civilsamhälleorganisationer och företag.
Plats: Strandgatan 16.
Medverkande: Peter Pomerantsev, författare och expert på informationskrigföring, Malin Parkler, vd, Pfeizer Sverige, Ida Texell, kommundirektör Upplands-Bro, Mikael Tornving, fristående debattör, Catrin Huss, biträdande avdelningschef, Myndigheten för psykologiskt försvar, Katarina Tracz, moderator, vd, Solomós Communications

Torsdag 27 juni 09.10 – Med kommunens glasögon, Livesänd trendspaning
Plats:
S:t Hansgatan 41.
Medverkande: Patrik Sundström, Inera, Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå kommun, Victor Kilén, kommundirektör Nacka kommun, Ida Texell, kommundirektör Upplands-Bro kommun

Torsdag 27 juni 14.00 - Barn och ungas demokratiska framtid – hur stärker vi den?Hur ser möjligheterna ut för barn och unga att leva i en demokrati framöver, om de själv inte tror eller står upp för demokratin? Hur vi få fler att känna att deras röst är viktig, att den spelar roll och gör skillnad?
Plats: Adelsgatan 43, Vårdklockans kyrka.
Medverkande: Tilly Lidman Ordförande Equmenia, Ida Texell, Upplands-Bro kommun och Scouterna, Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap vid Örebro universitet, Johanna Göransson, Senior konsult, Ungdomsbarometern, Rebecca Miana Crosson, kommunikationsansvarig, Equmenia, moderator

Torsdag 27 juni 18.15 – Ryssland ut ur Ukraina
För snart 2,5 år sedan inledde Ryssland sin fullskaliga invasion av Ukraina. Trots omvärldens stöd rasar kriget fortfarande och befolkningen utsätts för ständiga övergrepp. Vi vill visa att det svenska stödet till Ukrainas folk och deras kamp för fred, frihet och självbestämmande står fast.
Plats: Hästgatan 12.
Medverkande: Alyona Sylchuk, ukrainsk sångerska, Heike Erkers, ordf, Akademikerförbundet SSR, Göran Arrius, ordf, SACO, Martin Ådahl, riksdagsledamot, Centerpartiet, Mikael Oscarsson, riksdagsledamot, Kristdemokraterna, Anna Starbrink, riksdagsledamot, Liberalerna, Marie Nilsson, ordf, IF Metall, Katarina von Sydow, ordf, Polisförbundet, Alina Zubkovych, ordf, Nordic Ukraina Forum, Ida Texell, ordf, kommundirektör, Scouterna och Upplands-Bro kommun, Inga Näslund, Östeuropaexpert, Palmecentret, Peter Ingvarsson, initiativtagare, Ryssland ut ur Ukraina, Simon Vinge, moderator, SSR

Fredag 28 juni 09.45 - De inre och yttre hoten mot Sverige
De komplexa hoten mot Sverige växer på bredden och på djupet. Vi ser främmande makt påverka svensk säkerhet och stabilitet, samtidigt som hybrida hot blir allt vanligare. Hur tar vi oss an säkerhet på bredden i ett landskap där gränsdragningen mellan inre och yttre säkerhet luckras upp?
Plats: Strandgatan 19.
Medverkande: Tilde Andersson, moderator, utbildningsansvarig, Folk och Försvar, Charlotta Gustafsson, överdirektör, FRA - Försvarets radioanstalt (FRA), Thomas Nilsson, chef, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST), Charlotte von Essen, chef, Säkerhetspolisen (SÄPO), Jonas Trolle, chef, Centrum mot våldsbejakande extremism @CVE, Ida Texell, kommundirektör, Upplands-Bro

Är du nöjd med informationen på sidan?