Uppdaterad 12 juni 2024
Skriv ut

Mellanstadieelever fick tycka till om trygghet

När det var som varmast och soligast i maj fick mellanstadieelever från Råbyskolan och Finnstaskolan, tillsammans med kommunen och fastighetsbolag, trygghetsvandra för att påvisa otrygga platser i deras närmiljön.

Foto på en vuxen kvinna i varselväst som pekar mot marken och tittar på en elev som ler tillbaka

Sara Bergkvist på gata-park tillsammans med eleven Oliwia.

Kommunen har under flera år trygghetsvandrat tillsammans med polis, bostadsbolag och allmänhet för att identifiera platser som känns otrygga. Vandringarna har i sin tur resulterat i många åtgärder så som lagning av belysning, slyröjning eller start av längre trygghetsskapande projekt.

Nu har även elever fått vara med och trygghetsvandra. Vandringen genomfördes med deltagare från skolornas elevråd, kommunens trygghetscenter, gatu- och fastighetsenheten, Bro utveckling samt Upplands-Bro kommunfastigheter.

Ett par veckor innan vandringen fick elevråden besök av trygghetcenter för information om vad en trygghetsvandring är och vad den ska gå ut på. Eleverna fick även kartor och information att ta med tillbaka till sina klasskamrater. De fick sedan tillsammans arbeta med ett underlag som elevrådet tog med sig under själva vandringen.

Vandringen resulterade bland annat i att sly kommer att röjas på ett antal ställen och belysningen ska ses över på andra. Men några av åtgärderna är lite större och kommer att arbetas vidare med i höst. Elevernas inputs är av stort värde för fortsatt arbete kring trygghet och kommunen hoppas att den här typen av vandringar kan vara återkommande varje år.

Är du nöjd med informationen på sidan?