Uppdaterad 04 juni 2024
Skriv ut

Rapport från kommunstyrelsemötet 29 maj

I filmen sammanfattar kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) de viktigaste besluten på det senaste kommunstyrelsemötet.

Här är besluten som kommenteras i filmen

Elförsörjningen i Bro

Kommunstyrelsen har yttrat sig till kraftbolaget angående byggande av en fördelningsstation och dragning av kraftledningar i Bro med önskemål att de påverkar boende i området så lite som möjligt, helst att elledningarna grävs ned i stället för att byggas som luftledningar.

Neddragningar av kollektivtrafiken

Kommunstyrelsen har yttrat sig till region Stockholm som man anser har beslutat om kraftiga försämringar av kollektivtrafiken i Upplands-Bro kommun.

Brottsförebyggande arbete

Kommunstyrelsen har antagit en åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet.

Beslut om groventreprenad i Norrboda

Kommunstyrelsen har fattat beslut om groventreprenad i Norrbodaområdet, det vill säga det arbete som rör eldragning, vatten- och avloppsledningar samt gator och vägar.

Beslut om kamerastrategi

Kommunstyrelsen har beslutat om en ny kamerastrategi som handlar om hur kommunen ska använda bevakningskameror i offentliga och publika miljöer.

Handlingsplan för äldrevänlig kommun

Kommunstyrelsen antagit en handlingsplan för att fortsätta arbetet med att bli en ännu mer äldrevänlig kommun.

Plan för aktörer av kommunal verksamhet

Kommunstyrelsen har antagit en plan för att kunna sätta mål och göra uppföljningar av alla utförare av kommunal verksamhet, oavsett om det är i privata aktörer eller i kommunal regi.

Beslut om kommunplan 2025 - 2027

Kommunstyrelsen har godkänt kommunplanen (inklusive budgeten) för 2025 - 2027 som nu går upp till kommunfullmäktige för beslut 12 juni.

Är du nöjd med informationen på sidan?