Uppdaterad 31 maj 2024
Skriv ut

Ett skräpfritt Upplands-Bro – så kan du bidra

Nedskräpning och dumpning av skräp ökar i Upplands-Bro och andra kommuner. Förutom skador på natur och miljö innebär avfallet stora kostnader för kommunen, som ansvarar för städning och sanering. På kommunens kretsloppscentraler och återvinningsstationer kan privatpersoner och företag enkelt lämna avfall alla dagar i veckan.

Ett berg av sopor som lämnats i naturen i Upplands-Bro

– Den senaste tiden har vi sett en ökning av sopor som dumpas i naturen och på allmänna platser, avfall som vi löpande måste städa upp och som kostar kommunen stora summor. Dessutom får vi dagligen ta hand om allt möjligt skräp som lämnas osorterat vid våra återvinningsstationer. Här behöver alla ta ett större ansvar för att det som slängs hamnar rätt, säger Mikael Thelin, avfallschef i Upplands-Bro kommun.

I naturen och på dolda platser dumpas allt möjligt: sopsäckar, isolering, gipsskivor, däck, fönsterkarmar, oljetråg och material med asbest med mera. Skräpet förstör inte bara naturupplevelsen och känslan av ordning och trygghet utan är också en direkt fara för djurlivet och den biologiska mångfalden.

I Upplands-Bro finns många alternativ för den som behöver göra sig av med skräp.

Ordning och reda på kommunens återvinningsstationer

Sedan årsskiftet ansvarar varje kommun för skötsel av de återvinningsstationer (ÅVS) där invånare kan sortera och lämna förpackningar i kartong, papper, plast, metall och glas. I samband med övertagandet har kommunen genomfört flera förbättringar för en ökad kvalitet och service till Upplands-Broborna.

– Återvinningsstationerna städas nu dagligen och har fått bättre belysning, för att det ska kännas tryggt att besöka dem. Vi är också lyhörda när folk kontaktar oss med synpunkter och anpassar gärna antalet containrar och hur ofta vi tömmer dem, för att möta behoven i området, säger Mikael Thelin.

Endast förpackningar får lämnas på återvinningsstationerna. Övrigt skräp och avfall tas emot på kommunens kretsloppscentraler.

Rosa containrar och en solig dag på kretsloppscentralen i Brunna

Upplands-Bro har två kretsloppscentraler för sortering och återvinning av grovt avfall. Den ena av dem ligger i Skällsta, i Bro, den andra i Brunna.

Kretsloppscentraler har öppet alla dagar

Förutom återvinningsstationerna har kommunen även två bemannade kretsloppscentraler som är öppna alla dagar i veckan – en ovanligt bra service. Här kan kommuninvånare lämna grovsopor som överblivet virke, trasiga möbler, vitvaror och kartonger helt gratis alla dagar i veckan. Även företag kan svänga förbi och lämna till exempel byggavfall mot en avgift.

– Många företag som verkar i kommunen uppskattar det smidiga i att kunna lämna avfallet här mot en avgift. Vår personal finns på plats och ser till så att olika material hamnar rätt, säger Mikael Thelin.

Det är varje företags ansvar att se till så att avfallet som slängs tas omhand på ett miljösäkert sätt, till exempel på en kretsloppscentral.

– Ställ krav på företaget du anlitar! Fråga om deras rutiner för avfall. Begär tippkvitto på var skräpet från din renovering har hamnat. Redan när du tar in offert på arbetet är det bra om det finns med som ett krav, säger Mikael Thelin.

Fastighetsnära insamling införs

Drygt 70 procent av hushållen i Upplands-Bro har redan idag så kallad fastighetsnära insamling av förpackningar. Boende i villa och radhus sorterar sedan flera år sitt avfall i fyrfackskärl och många flerbostadshus erbjuder möjlighet att sortera avfall i ett gemensamt miljörum. Regeringen har givit landets kommuner i uppgift att bygga ut systemet, så att samtliga hushåll är anslutna senast under 2026. Fastighetsägare som ännu inte har infört systemet är välkomna att kontakta kommunen för rådgivning.

 • Driver och städar återvinningstationer runt om i Upplands-Bro.
 • Driver bemannade kretsloppscentraler i Brunna och Skällsta, där invånare och företag kan lämna avfall alla dagar i veckan.
 • Erbjuder privatpersoner att kostnadsfritt lämna farligt avfall och småelektronik till en insamlingsbil fyra gånger om året.
 • Arbetar för att samtliga hushåll i kommunen ska vara anslutna till fastighetsnära insamling av förpackningar senast under 2026.
 • Deltar i skräpplockardagarna, där skolklasser och ungdomsföreningar plockar skräp mot en ersättning.

Läs mer om återvinningsstationer och kretsloppcentraler.


Tillsammans bidrar vi till ett finare och mer skräpfritt Upplands-Bro. Ingen kan göra allt men alla kan vi göra något. Här är några tips:

 • Du som har fastighetsnära insamling i fyrfackskärl eller miljörum, sortera ut så mycket som möjligt av dina förpackningar på plats. Platta ihop kartonger och mjölkpaket så får det plats mer i tunnan.
 • Om du har skrymmande förpackningar, och kärlet hemma inte räcker till kan du lämna övriga förpackningar i plast, kartong, glas, metall och papper på kommunens återvinningsstationer (ÅVS). Glöm inte att sortera dem i rätt container.
 • Är det skräpigt eller fullt på din ÅVS? Kontakta gärna kommunen så anpassar vi tömning och antal containrar.
 • Kretsloppscentralerna i Brunna och Skällsta, i Bro, tar emot och hjälper dig att sortera ditt avfall. Vi har öppet alla dagar i veckan – även helger. Även företag är välkomna att lämna avfall här mot en avgift.
 • Ställ krav på byggfirman du anlitar! Begär att de visar tippkvitto på var skräpet från din renovering har hamnat.
 • Firman som byter dina däck är skyldig att ta emot dina gamla däck utan kostnad. Gummiverkstäder omfattas av producentansvaret, och är skyldiga att ta emot dina uttjänta däck, även om du inte köper nya.

Är du nöjd med informationen på sidan?