Uppdaterad 24 maj 2024
Skriv ut

Upplands-Bro inspirerar när Villaägarnas Riksförbund stärker arbetet med civil beredskap

I hänelse av en kris så kan landets villaägare spela en viktig roll genom att vara väl förberedda. På Villaägarnas Riksförbunds årsmöte talar Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro, och delar med sig av kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar.

En villagata.

Vid en eventuell kris som leder till stor påverkan på samhället – en storm, ett längre strömavbrott eller i värsta fall krig – är det viktigt att så många som möjligt är rustade för att klara sig själva en tid. På så sätt kan samhällets resurser fokuseras där de behövs som mest.

När Villaägarnas Riksförbund höll sitt årsmöte 24 maj var kommundirektör Ida Texell inbjuden för att tala och hon lyfte bland annat vikten av att vi alla engagerar oss och därmed bidrar till det civila försvaret.

– Årets tema för den nationella beredskapsveckan är ”sätt igång”, och det är precis vad det handlar om. Säkerhetsläget i vår omvärld är ansträngt, vi måste stärka vår motståndskraft och försvarsvilja och där spelar var och en av oss en viktig roll. I Upplands-Bro har vi ”satt igång” sedan länge, med utbildningar och övningar för våra medarbetare, och med årliga arrangemang för Upplands-Broborna i samband med just beredskapsveckan. Vi behöver alla ha en beredskap i hemmet så att vi kan klara oss själva och även hjälpas åt grannar emellan, det är så vi tillsammans stärker hela samhällets beredskap, säger Ida Texell.

Är du nöjd med informationen på sidan?