Uppdaterad 31 maj 2024
Skriv ut

Så många ungdomar får sommarjobb i år

417 ungdomar får ett sommarjobb att gå till i Upplands-Bro kommun denna sommar. Det efter att mer pengar sköts till efter ett ordförandebeslut i gymnasie- och arbetslivsnämnden.

Foto på tre sommarjobbare och deras handledare som plockar skräp

Nu är alla platser tillsatta för ungdomar som sökt sommarjobb i år. Totalt erbjuds 425 arbetstillfällen genom kommunala och privata arbetsplatser. Av de totalt 425 plasterna är 244 kommunala och 181 privata. Ungdomarna får arbeta en av de tre perioderna som erbjuds som startar 17 juni och den sista perioden avslutas 9 augusti.

– Tack vare en fantastisk fin samverkan och god dialog med våra många engagerade företag inom Upplands-Bro kommun har många av ungdomarna fått arbete på privata företag. Det är fantastiskt att se att det är så många företag som ser vikten av att samverka med kommunen för att tillsammans ge denna möjlighet till kommunens ungdomar, säger Janna Gerani, enhetschef på EVA- enheten för vägledning och arbete.

Tack vare nämndens extra resurser fick 195 fler ungdomar sommarjobb i år än tidigare budgeterat.

Totalt sökte 562 ungdomar sommarjobb. Varje år arbetar kommunen efter sommarjobbsgarantin vilket betyder att de sökande ungdomarna ska få arbeta ett av de tre åren de har möjlighet att söka sommarjobb. I år uppfylldes det kravet.

Är du nöjd med informationen på sidan?