Uppdaterad 20 maj 2024
Skriv ut

EU-minister besökte elever på Upplands-Brogymnasiet

EU-minister Jessika Rosvall (M) besökte Upplands-Brogymnasiets samhällsklasser för att tala om varför Europaparlamentsvalet är viktigt och vad en EU-minister gör.

Jessika Rosvall (M) som är EU-minister inom nordiska frågor besökte Upplands-Brogymnasiet under måndagen för att träffa skolans samhällsvetenskapsklasser. Eleverna som går sista året har flera fördjupningskurser som berör internationella aktörer där besöket passade väl in.

– I ett EU-val påminns man om att Europeiska unionen är ett betydligt djupare samarbete än man kan tro. Det är inte bara handelspolitik och utrikespolitik som EU lagstiftar om, utan många av dess beslut påverkar även oss i Upplands-Bro. Under vår EU-ministers besök i Upplands-Bro diskuterade vi många frågor om hur unionen påverkar det lokala och hur kommunen samverkar i det europeiska samarbetet, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi är stolta när ministrar väljer att komma till vår kommun och uppmärksamma vårt goda arbete. I en tid då det finns krafter som strävar efter en multipolär världsordning ser jag det som angeläget att vi alla står upp för demokrati och samarbete. EU medlemskapet lägger en grund för frihandel, rörlighet och stärkt säkerhet i hela Europa, vilket har avgörande betydelse i vårt rådande säkerhetsläge, säger Ida Texell, kommundirektör.

Under besöket talade Jessika Rosvall bland annat om hur EU är uppbyggt och vilka svårigheter och fördelar det finns med att vara med i EU. Hon fick flera intressanta frågor från eleverna, bland annat hur lång tid det tar innan lagstiftningarna går igenom och hur mycket stadsministern kan vara med och påverka beslut i EU.

– I kursen ”internationella relationer” pratar vi mycket om FN, men även EU just nu. Jag kommer absolut att rösta i EU-valet. Jag är ganska insatt i de här frågorna, säger Malte Björnberg, som går i årskurs 3 på samhällsvetenskapliga programmet.

Är du nöjd med informationen på sidan?