Uppdaterad 18 maj 2024
Skriv ut

Det vi gör i vardagen spelar stor roll för vår motståndskraft

Idag deltog Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun i Sveriges Radio P1 Morgon tillsammans med Peter Bennesved, Idéhistoriker och forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, i en diskussion om hur Sveriges civila försvar byggs upp.

Sveriges minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin har uttalat att vi är i ett ansträngt läge och att Sveriges totalförsvar måste öka för att vi ska kunna skydda befolkningen och de viktigaste samhällsfunktionerna. I kommunerna kräver det höga tonläget i omvärlden att vi har tydliga ambitionsnivåer för att kunna hantera kris och krig men också för att stärka hela samhällets försvarsvilja.

- Konkret kan det betyda att hela Mälardalen skulle stå helt utan el, ett omfattande läge med många skadade. Då måste kommunen ändå kunna säkerställa att alla verksamheter fungerar. Att vi kan tillhandahålla vatten, äldreomsorg, skola, och så vidare. Vi förbereder därför genom övningar, obligatorisk utbildning för samtliga medarbetare, utrustning och krisplanläggning. Alla ska komma till jobbet och veta vad de ska göra i ett allvarligt läge, säger Ida Texell.

Civilsamhällets olika funktioner behöver tillsammans stödja och hjälpa varandra, vilket man kan se vikten av i Ukraina. Näringsliv, stat, region behöver samverka. Vi har i Sverige ett decentraliserat system, där det är upp till var och en att själv tolka, varför det är svårt att få en överblick över hela Sveriges förmåga på en aggregerad nivå. Men politiken har vaknat till ett större intresse från fler aktörer.

- I det kommunala uppdraget möter vi dagligen medborgarna. Vi jobbar med det vi har, utifrån de förutsättningar vi har. Vi gräver där vi står. Kommunerna är duktiga generellt och även regionerna. Vi har en god grundförmåga i Sverige, vilket är en viktig förutsättning vid höjd beredskap. Vad vi gör i vardagen är viktig. För att säkra motståndskraft och uthållighet måste vi arbeta tillsammans, säger Ida Texell.

Lyssna till hela inslaget här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du nöjd med informationen på sidan?