Uppdaterad 04 april 2024
Skriv ut

Barnens idéer förverkligas när förskolegård i Bro utvecklas

På Blommans förskola i Bro pågår ett projekt där barnen är med och planerar och bygger upp nya lek- och lärmiljöer ute på gården.

Tillsammans med barnen på förskolan skapar Johan Möllegård, processledare och trähantverkare, en plats för lek, kreativitet och pedagogisk utveckling. På bild finns också Zandra Kauppi Söderman, förskollärare samt Annelie Karlsson, barnskötare.

Hållbar framtid och barns hoppfulla berättelser har länge varit ett tema i Upplands-Bros förskolor. För barnen på Blommans förskola i Bro har förskolegården blivit en viktig symbol för just detta. När utegården utvecklas i samarbete med en trähantverkare får barnens intressen visa vägen.

– Just nu har vi i Bro förskolor fokus på barns utforskande av platser, människor och möten av olika slag som ger barnen positiva och hoppfulla berättelser om vårt Bro. Barnens tankar och idéer har verkligen fått växa fram och förverkligas genom vår processledare Johans konstnärliga kunskaper och uttryck. Allt utifrån vad barnen visar intresse för och hur de använder platsen, säger Linda Björklund, biträdande rektor på Bro förskolor.

Hon och pedagogerna märker att barnen har fått nya kunskaper utifrån sina nyfikna naturvetenskapliga frågor.
– De har genom att utforska med pedagogerna fått förståelse för hur vi lär oss av varandra över åldersgränser, yrkeskompetenser och olika funktioner i samhället. Vi hoppas att gården framöver blir en levande mötesplats för alla i kommunen.

En plats att umgås på

2022 utökades Blommans förskolegård med ett inhägnat område bestående av ogenomtränglig skog och en liten bit oklippt gräsmatta. Då föddes idén om att skapa ett fantasifullt lekområde som passar barnens och förskolans behov. På kvällar och helger ska även boende i området kunna vistas här för umgänge, odling och lek. Arbetet inleddes med att området röjdes upp på sly, gräs och att riskträd togs ner.

Johan Möllegård är processledare och trähantverkare i projektet där barnen står i centrum.

– Det är ju trots allt de som är experter på sin miljö! Barnen tycker det är kul att vara med och planera och bygga och har en massa idéer hela tiden. De gillar verkligen att leka på den nya gården! Pedagogerna har varit drivande i hela processen och fångar upp vad barnen vill och tänker, säger Johan.

Johan och barnen i ett fågelbo som barnen själva byggt av ris från området. I mitten ligger ett jättestort fågelägg av trä.

Under vintern, när det var svårt att vara ute och jobba byggde Johan fågelholkar som barnen fick måla med giftfri färg. - Varje holk är som ett konstverk i sig! Det är bärfisar, stjärnhimlar, träd, spindlar och superfina, säger Johan.

Nu till våren fokuserar han och barnen på den öppna delen av gården. Här har de byggt ett risstaket som ska rama in en odling. Och snart är det dags att börja odla.

– Vi ska så solrosor, luktärtor och ängsblommor med mera. Sedan håller vi också på att göra i ordning en ateljé, en naturhörna och en plats för byggande och konstruktion. Barnen ska få göra modeller till träskulpturer i lera som jag ska bygga i trä, säger Johan.

Ett risstaket ramar in ett område där det ska odlas.

Ett område på gården kallas ateljén.

Det nya området på förskolegården kommer att förvaltas av Upplands-Brohus.

Är du nöjd med informationen på sidan?