Uppdaterad 03 april 2024
Skriv ut

Kommunstyrelsen beviljar medel till projektet ”ett sammanhållet Bro”

Kommunstyrelsen beslutade i mars att bevilja projektet ”ett sammanhållet Bro” 1,4 miljoner kronor från den sociala investeringsfonden. Projektet är en del av Omdaning Bro.

Omdaning Bro är ett samhällsutvecklingsprojekt som förenar både de sociala och fysiska aspekterna av platsutveckling. Arbetet ska bidra till att Bro tas bort från polisens Nationella Operativa Avdelnings (NOA) lägesbild över utsatta områden genom att minska utanförskap, otrygghet och arbetslöshet.

Syftet med projektet, ”ett sammanhållet Bro”, är att skapa ett tryggare och mer attraktivt Bro genom att utveckla en ort som håller ihop både fysiskt och socialt. Målet med arbetet är att det ska leda till en högre grad av delaktighet och engagemang bland boende och verksamma i Bro för att stärka kopplingen till pågående samhällsbyggnadsprocesser. Arbetet ska även generera sysselsättning till 30 feriearbetande ungdomar samt åtta dialogvärdar.

– Vår satsning på ett tryggare och mer sammanhållet Bro fortsätter med oförminskad kraft. Nu med investeringar i medborgardialog, trygghetsevenemang samt samverkan mellan olika aktörer i Bro. Bro skall bli den pärla den förtjänar att vara - ett Bro att leva och bo i, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Tidplan för genomförande av projektet är 1 april 2024 – 31 december 2025.


Är du nöjd med informationen på sidan?