Uppdaterad 14 mars 2024
Skriv ut

Upplands-Bro kommun vinner tvist om fastighetsöverlåtelse

Den 14 mars meddelade Svea hovrätt sin dom i den tvist om en fastighetsöverlåtelse som har pågått i snart fem år mellan Upplands-Bro kommun och fastighetsbolaget Kungsängen Exploatering AB. Hovrätten dömer till kommunens fördel.

– Jag konstaterar att hovrätten fastställer tingsrättens dom och vi rättar oss efter det beslutet. Det här handlar inte om en ovilja att sälja marken, men det måste ske inom jordabalkens och kommunallagens ramar, till marknadsvärde, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Frågan gäller fastigheten Tång 2:2, som ligger i Brunna industriområde.

– För kommunen har det varit angeläget att följa rättspraxis, göra rätt och säkerställa varsamhet om skattebetalarnas pengar. I processen har jag varit noga med att säkerställa kvalificerad juridisk hjälp, säger Ida Texell, kommundirektör.

Kungsängen Exploatering AB ska ersätta kommunen för dess rättegångskostnad.

Svea Hovrätt, målnummer: T 13915-21

Är du nöjd med informationen på sidan?