Uppdaterad 14 mars 2024
Skriv ut

Rapport från kommunstyrelsemötet 13 mars

I filmen sammanfattar kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) de viktigaste besluten på det senaste kommunstyrelsemötet.

Här är besluten som kommenteras i filmen

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse

Kommunstyrelsen har godkänt verksamhetsberättelsen.

Ombud till Stockholmsregionens försäkrings AB

Kommunstyrelsen har valt ett ombud och en ersättare till Stockholmsregionens försäkrings AB:s årsstämma.

Dragning av kraftledning

Kommunen har tidigare yttrat sig om dragningen av en kraftledning mellan Sigtuna och Bålsta som passerar över Upplands-Bro. Kraftbolaget har lyssnat och anpassat dragningen efter önskemålen.

Förslag om gestaltningspolicy

Kommunen har på uppdrag av den styrande majoriteten tagit fram förslag till gestaltningspolicy, som syftar till att skapa en vacker och småskalig bebyggelse. Efter att ha återremitterats och innehållet justerats går nu policyn upp till kommunfullmäktige för nytt beslut.

Pengar till projekt i Bro

Kommunstyrelsen har beslutat att skjuta till pengar till projektet Sammanhållet Bro, där bland annat en satsning på feriejobb ingår.

Upphandlingskonsulter upphandlas

Reglerna för direktupphandling ska skärpas. För att åstadkomma den förändringen tar kommunen hjälp av upphandlingskonsulter som nu ska upphandlas.

Effektivare användning av lokaler

Kommunstyrelsen har fattat beslut om en lokalförsörjningsplan. Syftet är att inventera alla lokaler för att kommunens fastigheter ska användas så effektivt som möjligt.

Hopp om ordningsvakter till kommunen

Kommunen ansöker om att få förstärka tryggheten med hjälp av ordningsvakter. Polisen har tidigare sagt nej, men tack vare en ändring i lagstiftningen är kommunstyrelsen hoppfull om att få ett ja denna gång.

Är du nöjd med informationen på sidan?