Uppdaterad 08 mars 2024
Skriv ut

Samhället tolererar inte våld

Majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska våldet, behöver resurserna riktas mot de mest våldsdrivande individerna och deras grupptillhörigheter. I Upplands-Bro kommun är brottsförebyggande arbete ett högt prioriterat utvecklingsområde och nolltolerans för grovt våld ett rättesnöre.

För att ta del av kommunens brottsförebyggande utvecklingsarbete besökte idag, tisdagen den 7 mars, Ulf Kristerssons statssekreterare Anna Dahlberg, Upplands-Bro kommun.

Antalet fall av grovt dödligt våld och sprängningar i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. För att bryta utvecklingen och återupprätta tryggheten och säkerheten i Sverige har regeringen gjort stora satsningar. En del av detta är att implementera en strategi mot grovt dödligt våld i kriminella miljöer. GVI, Gruppvåldsintervention, är ett samverkansbaserat arbetssätt som härstammar från USA.

- Upplands-Bro kommun var tidiga med att implementera GVI strategin i samverkan med Järfälla kommun, polis, kriminalvård och lokalsamhälle. Vi är hedrade över att få välkomna statsministerns statssekreterare för att få möjlighet att beskriva vårt proaktiva arbete. Vårt lands inre säkerhet är en viktig nationell fråga, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun.

Våldshandlingar från gruppmedlemmar får konsekvenser för hela gruppen

Upplands-Bro kommun har under en längre tid arbetat brottsförebyggande och trygghetsskapande. De grovt kriminellas förmåga att locka unga till nätverken måste förhindras och arbetet i Upplands-Bro omfattar flera insatser med både individ- och gruppfokus. Målet är färre fall av dödligt och grovt våld, en ökad trygghet i samhället och ett minskat behov av resurser för polisiära utredningar, sjukvård och övriga samhällsresurser.

Det finns hjälp och stöd att få för att lämna den kriminella banan

Två år in i arbetet syns effekter. Upplands-Bro har förflyttat flera områden framåt i det brottsförebyggande arbetet och byggt en stabil grund för fortsatt arbete. Budskapet om att kunna lämna ett kriminellt liv bakom sig har fått ett brett genomslag i hela kommunen och trösklarna för polisanmälan har minskat. Det finns hjälp att få för de som vill lämna den kriminella banan.

Ett starkt samhälle som ställer upp och arbetar gemensamt har varit avgörande. Koncernsamverkan mellan skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, frivilligorganisationer, kyrkan med flera involverade.

Kriminalitet bryr sig inte om geografiska gränser. Det som tidigare var ett lokalt gäng är idag ett nationellt och internationellt nätverk. Upplands-Bro har varit bland de första kommunerna i landet att arbeta med en tydligt förebyggande och repressiv agenda där GVI ingår men erfarenheterna pekar på behovet att skala upp arbetet att även omfatta andra kommuner och arbeta enhetligt över nationen med dessa frågor.

- Vi har inte råd att inte göra detta. Idag behöver vi prioritera pengar från den lokala budgeten på bekostnad av andra områden. Staten behöver ta en större roll för nationell samordning gällande grov kriminalitet. Det är en nationell angelägenhet som påverkar såväl Sverigebilden som den inre säkerheten, säger Fredrik Kjos (M), Kommunstyrelsens ordförande.

- Vi har höga förväntningar på regeringens arbete kring skärpning av lagstiftningen, men det krävs också nationella program och resurser för grov kriminalitet. I Danmark kan vi se ett lyckat exempel, men där har också staten skjutit till resurser. Statliga medel som kan sambrukas över kommungränserna behöver tillföras uppgiften även här, avslutar Kjos.

Är du nöjd med informationen på sidan?