Uppdaterad 05 mars 2024
Skriv ut

Upplands-Bro kommun krigsplacerar personal

Upplands-Bro kommun har beslutat att krigsplacera all personal. Detta för att säkerställa att kommunen kan fortsätta bedriva verksamhet under höjd beredskap. Skolor, förskolor och vård- och omsorg är viktig infrastruktur och måste fortsätta fungera. I mitten av mars skickas besked om krigsplacering hem till samtliga medarbetare. Även kommunstyrelsen krigsplaceras för att säkerställa ledningen av kommunen i höjd beredskap.

Ett kollage med fyra bilder. En kock i förskolekök, äldrevård, skola, byggpersonal.

Riksdagen har fattat beslut om att det civila försvaret ska återuppbyggas och kommunal verksamhet är en del av det. Alla i Sverige som är offentligt anställda kommer att vara krigsplacerade och nu genomförs detta i Upplands-Bro kommun.

Allmänheten är beroende av många av verksamheter som kommunen bedriver och krigsplacering handlar om att säkerställa att verksamheterna har tillgång till personal i höjd beredskap.

– Vi ska ha en robust organisation som fungerar väl även i händelse av höjd beredskap. Krigsplaceringen betyder att man som anställd är skyldig att fortsätta gå till jobbet även i ett sådant läge. Det är så här vi i offentlig sektor bidrar till försvaret av Sverige, säger Ida Texell, kommundirektör.

I fredstid innebär krigsplaceringen inte några skyldigheter. Personer som redan har en krigsplacering i försvaret kommer inte att krigsplaceras av kommunen.

Är du nöjd med informationen på sidan?