Uppdaterad 24 februari 2024
Skriv ut

Två år sedan invasionen – Upplands-Bro stödjer Ukraina

Den 24 februari har det gått två år sedan kriget kom till Europa i och med den ryska fullskaliga och folkrättsvidriga invasionen av Ukraina. Upplands-Bro kommun har sedan starten markerat sitt stöd för det ukrainska folket, genomfört insatser för att stödja Ukraina och fortsätter att stötta människor som tvingats därifrån till följd av kriget. På tvåårsdagen den 24 februari hissar kommunen den ukrainska flaggan i Kungsängen och Bro.

Kollage, tre bilder. Ukrainska flaggan, manifestation på ett torg, en grupp människor framför ett konstverk.

Efter Rysslands fullskaliga och folkrättsvidriga invasion 2022 arrangerade kommunen en manifestation till stöd för Ukraina. Ukrainska konstnärer deltog i konstprojektet Wallstreet i Bro, ett av konstverken symboliserade mötet mellan Sverige och Ukraina.

Den 24 februari har det gått två år sedan kriget kom till Europa i och med den ryska fullskaliga och folkrättsvidriga invasionen av Ukraina. Upplands-Bro kommun har sedan starten markerat sitt stöd för det ukrainska folket, genomfört insatser för att stödja Ukraina och fortsätter att stötta människor som tvingats lämna Ukraina till följd av kriget.

På tvåårsdagen den 24 februari hissar kommunen den ukrainska flaggan i Kungsängen och Bro.

– Det är viktigt att vi fortsätter att visa solidaritet med det ukrainska folket och samtidigt vara tydliga att vi står upp för demokratin, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

När Ryssland inledde sin invasion och ukrainska flyktingar började anlända till Sverige stod kommunen redo med tillfälliga boendeplatser, en idrottshall ställdes till förfogande. När det stod klart att behovet inte var så stort fokuserades arbetet till andra insatser och flera är fortsatt en del av arbetet i kommunens verksamheter.

I kommunens skolor och förskolor har personalen en helhetssyn när de möter nyanlända barns behov, oavsett vilka länder de har kommit i från till Upplands-Bro.

I samband med att kriget i Europa utbröt utbildades personal i förskolan i traumamedveten omsorg, en utbildning i hur verksamheter skapar en vardagsmiljö för återhämtning för utsatta barn och unga.

Upp-Starten är en skolförberedande verksamhet på Råbyskolan i Bro för barn som är nya i Sverige. I Upp-Starten får de en god grund i det svenska språket inför flytt till ordinarie skolklasser. Verksamheten arbetar även med att medicinska och pedagogiska kartläggningar för att säkerställa att alla barn får rätt förutsättningar att lyckas i skolan.

Genom konstprojektet Wallstreet skapades under 2022 flera konstverk på offentliga platser i Bro och ukrainska konstnärer i Sverige fick inbjudan att delta.

I Upplands-Bro beslutades tidigt om att erbjuda ukrainska medborgare svenska på SFI. Kommunen betalar även ersättning till privatpersoner som erbjuder bostäder till flyktingar som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv, vilket ukrainska medborgare gör.

Som tack för det stöd som Upplands-Bro har visat fick kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos och kommundirektör Ida Texell ta emot ett ”letter of gratitude”, ett officiellt brev som bevis på tacksamhet, från ukrainska ambassaden i Stockholm.

– Säkerhetsläget i världen är mycket allvarligt och det är fortsatt mycket allvarligt i Europa. Folket i Ukraina betalar ett högt pris för vår frihet. Alla insatser som görs för att stödja Ukraina är viktigare än någonsin och vårt odelade stöd till Ukraina kommer att fortsätta så länge det behövs, säger Ida Texell, kommundirektör.

Är du nöjd med informationen på sidan?