Uppdaterad 22 februari 2024
Skriv ut

Kvartstrafik och framtidens samhällsservice i fokus när ministern besökte Upplands-Bro

På torsdagen besökte infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson (KD) Upplands-Bro kommun för ett samtal med kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) och kommundirektör Ida Texell. På agendan stod samhällsuppdraget i framtiden och vikten av god infrastruktur för att Upplands-Bro ska ha rätt förutsättningar för att växa och utvecklas.

Två män bredvid varandra

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson (KD) och kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M).

Upplands-Bro är en attraktiv och expansiv kommun, de senaste tio åren har befolkningen ökat med drygt 6 000 personer, vilket motsvarar nästan 27 procent. Och kommunen kommer att fortsätta växa de kommande åren, där ett näringsliv i toppklass och god service står i främsta fokus.

– Upplands-Bro ska vara en levande, attraktiv och trygg plats för alla som bor här, driver företag eller kommer hit på besök. För att vi även i framtiden ska kunna erbjuda service av hög kvalitet till Upplands-Broborna behöver vi använda våra skattemedel effektivt. Det är också avgörande att vi har god infrastruktur som gör det enkelt att ta sig till och från arbete i framför allt Stockholm. Kvartstrafik för pendeltåget hela vägen till Bro är en viktig fråga för oss, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Under mötet diskuterades utmaningarna som offentlig sektor i hela Sverige står inför, när färre medarbetare ska leverera service till allt fler invånare. Det ställer höga krav på kommunerna inom såväl förskola och skola, vård- och omsorg, socialtjänst som i utvecklingen av nya bostadsområden, vägnät och annan infrastruktur.

– Vi behöver stärka vår samverkan mellan olika delar av samhället för att klara av utmaningarna som följer på de demografiska förändringar vi ser. En annan högaktuell fråga är omvärldsläget som ställer krav på oss att höja vår förmåga att kunna fortsätta leverera service i händelse av höjd beredskap, säger Ida Texell.

Är du nöjd med informationen på sidan?