Uppdaterad 22 februari 2024
Skriv ut

Kommunens trygghetsarbete uppmärksammas

Kommunens syn på kvalitet i skolan, där målet är att alla barn ska gå ut högstadiet med godkända resultat, lyfts i en krönika i Dagens Industri. I texten lyfts även kommunens förebyggande arbete för att bekämpa gängkriminalitet samt betydelsen av att Sverige nu mobiliserar sig mot gängen.

Två polisbilar på ett torg.

– Den viktigaste skyddsfaktorn är att barn klarar av skolan och går ut med godkända resultat. Vi måste ställa krav högre krav på kvalitet i våra utbildningsmiljöer och vi måste våga tänka nytt. När det gäller vårt arbete för trygghet och säkerhet så måste det grova våldet upphöra. Med gemensamma insatser i ett tidigt skede, ska vi fånga upp de som hamnar i riskzonen. Vi måste och ska bryta gängens möjligheter till nyrekrytering och även här behöver vi våga utmana våra strukturer. Kvalitet är ett ledord och det gäller även de insatser som utförs på HVB hem eller på SIS hem, där vi förväntar oss bättre resultat, säger Ida Texell.

Upplands-Bro kommun bedriver sedan flera år ett aktivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete inom bland annat skolan, socialkontoret och kultur- och fritidsverksamheten.

Kommunen har varit en drivande part i arbetet med Gruppvåldsintervention (GVI), som bygger på samverkan mellan polis, kriminalvård och lokalsamhälle för att skapa bättre förutsättningar för att komma till rätta med gängkriminaliteten och öka tryggheten för kommuninvånarna. Regeringen aviserade nyligen att de nu ger fortsatt stöd till arbetet inom GVI.

Är du nöjd med informationen på sidan?