Uppdaterad 15 februari 2024
Skriv ut

Rapport från kommunstyrelsemötet 31 januari

I filmen sammanfattar kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) de viktigaste besluten på det senaste kommunstyrelsemötet.

Här är besluten som kommenteras i filmen

Policy för medborgardialoger

Beslut om en policy som beskriver hur medborgardialoger ska gå till.

Låneregler för teknik till äldre än 65+

Beslut om låneregler för så kallad välfärdsteknik, tekniska prylar som kan lånas på biblioteket av personer som 65 år eller äldre. OBS! fel åldersuppgift anges i filmen.

Riktlinjer kring budgetarbetet

Beslut om riktlinjer till kommunens verksamheter för arbetet med budgeten 2025 - 2026.

Förslag om interreligiöst råd

Kommunstyrelsen vill undersöka möjligheten till att skapa ett interreligiöst råd, ett råd där kommunen och olika trossamfund kan mötas och föra samtal.

Björknäs camping i fortsatt kommunal drift 2024

Björknäs camping kommer även under 2024 att vara i kommunal drift. Kommunstyrelsen arbetar fortsättningsvis med att försöka hitta en privat aktör som kan ta över driften.

Undersöka temporära anläggningar för inomhussporter

Kultur- och fritidskontoret har fått i uppdrag att undersöka om det finns möjlighet att sätta upp temporära hallar i Ekhammarområdet för att tillgodose de behov som finns för inomhussporter, bland annat handbollen. Detta i väntan på en mer permanent lösning i form av nya hallar eller ut- och eller ombyggnad av befintliga.

Beslut om upphandling av skolan på Kockbacka gärde i Bro

Detaljplanen för den nya planerade skolan i Bro, vid Kockbacka gärde, har vunnit laga kraft. Nu har kommunstyrelsen beslutat att gå vidare med upphandling av själva skolan, där målet är att en skola ska kunna stå klar till höstterminen 2026.

Är du nöjd med informationen på sidan?