Uppdaterad 13 februari 2024
Skriv ut

Första kommunledningsgruppen i Sverige att HBTQI-certifieras

I dag, den 13 februari, blev Upplands-Bro kommuns ledningsgrupp den första i Sverige att HBTQI-certifieras av organisationen RFSL. Målet är att förstärka inkludering och mångfald, och att varje individ, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet, ska känna sig respekterad, synlig och välkommen.

– Jag är oerhört stolt över den här certifieringen. Genom att arbeta aktivt med de här frågorna kan vi förhindra utanförskap, stärka friskfaktorer och bidra till minskad psykisk ohälsa i samhället, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun.

– Kunskap om HBTQI är viktig för att främja jämlikhet, icke-diskriminering och inkludering. Det bidrar till att motverka fördomar, erbjuda relevant information och stöd samt skapa ett samhälle där HBTQI-personer kan leva sina liv fritt och utan rädsla för diskriminering eller trakasserier, säger Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef.

För att få certifieringen måste alla i verksamheten genomgå en utbildning och vara delaktiga i ett utvecklingsarbete som omfattar en verksamhetsanalys samt formulering av mål och insatser inom arbetsmiljö och bemötande utifrån ett hbtqi-perspektiv. Processen resulterar i en handlingsplan för tre år framöver, vilket också är den tiden som hbtqi-certifikatet gäller.

Utbildningen är cirka fem månader lång och leds av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter). Syftet är att förstärka det strategiska arbetet med att skapa en trygg arbetsmiljö och ett hbtqi-kompetent bemötande.

HBTQI är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

Är du nöjd med informationen på sidan?