Uppdaterad 05 februari 2024
Skriv ut

Regeringen ger fortsatt stöd till arbetet mot grovt våld

Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten och Kriminalvården har fått i uppdrag av Regeringen att ge fortsatt stöd till befintliga etableringar av Gruppvåldsintervention (GVI).

Hösten 2021 fick Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten och Kriminalvården i uppdrag att sprida strategin till flera orter i Sverige. Upplands-Bro och Järfälla var två av dessa orter som nu arbetat med GVI-strategin sedan två år tillbaka.

I riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2024 har 3 miljoner kronor tilldelats till Brottsförebyggande rådet för fortsatt stöd till befintliga etableringar av GVI. Regeringen beräknar dessutom 3 miljoner kronor för samma syfte för 2025.

– Det är bra att regeringen fortsätter stödet till den framgångsrika GVI-metoden som Upplands-Bro har arbetat med. Myndigheter ska arbeta tillsammans för att visa på en nolltolerans mot det grova våldet. Genom metoden har vi i vår kommun hittat ett sätt på individnivå motverka brottslighet, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vad är GVI?

GVI-strategin går ut på att polis, kommun, kriminalvård och representanter från lokalsamhället kommunicerar direkt med individer som tillhör kriminella grupper för att förmedla ett gemensamt budskap om att våldet måste upphöra.

Fakta om GVI i Upplands-Bro och Järfälla

Gruppvåldsintervention, GVI, är en strategi för att minska och förebygga utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper.

Strategin bygger på tre centrala delar; ett tydligt budskap från samhället om att våldet måste upphöra, snabba och förutsägbara konsekvenser om våldet fortsätter och ett erbjudande om hjälp.

GVI Järfälla och Upplands-Bro genomförs i samverkan mellan polisen, Järfälla och Upplands-Bro, Kriminalvården och lokalsamhället.

En central utgångspunkt för strategin är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska våldet ska samhället rikta sina resurser mot de mest våldsdrivande individerna och de grupper som de tillhör.

Strategin används även i Göteborg, Huddinge, Malmö, Uppsala och Örebro.

Malmö var först i landet med att implementera strategin där den går under namnet Sluta skjut.

Är du nöjd med informationen på sidan?