Uppdaterad 13 december 2023
Skriv ut

Tibble sjöscoutkår får utmärkelsen Årets inkluderingsbonus

Utmärkelsen Årets inkluderingsbonus i Upplands-Bro kommun går till Tibble sjöscoutkår. Det beslutade kultur- och fritidsnämnden på sitt sammanträde 12 december. Prissumman är på 15 000 kr.

Foto: Eva Edsjö

– Vilken fantastiskt fin nyhet, nu har vi möjlighet att skicka fler ledare på utbildning! säger Tobias Andersson, ordförande för Tibble sjöscoutkår, när han mottar nyheten.

– Scouterna har ingen avbytarbänk. Vi inkluderar alla, löser uppgifter tillsammans och ser till att alla kan delta på sina villkor. Så priset går verkligen helt i linje med våra värdegrunder, tillägger han.

Nämndens motivering

I sin motivering skriver kultur- och fritidsnämnden bland annat:

"Föreningen välkomnar alla oavsett ålder, kön eller funktionsnedsättning. Medlemmarna får lära sig ta ansvar, arbeta i grupp, segla, göra upp eld och sova i skogen. Ledarna arbetar hårt för att alla ska kunna vara med utan att känna sig annorlunda. Föreningen växer och har ökat sitt medlemsantal år för år."

Inkludering och empati

– Vi är väldigt glada över att få dela ut priset till Tibble sjöscoutkår. Deras verksamhet genomsyras av fint ledarskap, samarbete, inkludering och empati. Egenskaper som ger barn och unga insikten att man blir bättre tillsammans, säger Mattias Peterson Ersoy, kultur- och fritidsnämndens ordförande.

– En jämställd föreningsverksamhet där alla barn och unga har möjlighet att växa och utvecklas är bra för både samhället och folkhälsan. Det skapar ansvarstagande respektfulla vuxna och ger barn och ungdomar bättre och mer jämlika förutsättningar i livet. Stort grattis till Tibble sjöscoutkår! säger Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef.

Fakta om inkluderingsbonusen

Delas ut årligen

Priset är på 15 000 kronor och delas ut årligen av kultur- och fritidsnämnden sedan 2019. Priset hette tidigare Årets jämställdhetsbonus.

Delta på lika villkor

Verksamheten måste ha ett förhållningssätt där alla medlemmar deltar på lika villkor och motverkar diskriminering och kränkande behandling. Verksamheten ska aktivt verka för jämställdhet och inkludering.

Vila på demokratisk grund

Verksamheten ska vila på demokratisk grund och bedrivas i enlighet med FN :s Konvention om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och riksidrottsförbundets värdegrund.

Är du nöjd med informationen på sidan?