Uppdaterad 13 december 2023
Skriv ut

Äldreomsorgen firar stjärnmärkt – kompetenssatsning om demens

Samtliga enheter på kommunens äldre- och omsorgsavdelning – och även privata vårdgivare i kommunen – tar del av utbildningspaketet Stjärnmärkt från Svenskt Demenscentrum. Nu är de flesta i mål, vilket firades med diplom, blommor och tårta.

EN gruppbild och diplom.

Hela fem Stjärnmärktdiplom delades ut av Svenskt demenscentrum.

Utbildningen Stjärnmärkt ger kunskap och verktyg att använda i möten med personer med demens. Äldre- och omsorgsnämnden i Upplands-Bro beslutade att all personal inom äldreomsorgen skulle genomgå utbildningen, som är framtagen av Svenskt demenscentrum. Samtidigt tar även privata aktörer i kommunen del av den.

Det arbetet har nu pågått ett halvår och de flesta enheter fick under tisdagen ta emot sina diplom: de kommunala vård- och omsorgsboendena Kungsgården och Norrgården, dagverksamheten Solrosen, biståndsenheten samt företaget Destinys care.

Kommunens hemtjänst är också snart i mål med sina 120 medarbetare och även fler privata vårdgivare.

– Ni är fantastiska, jag ryser! Det här stärker arbetet med att sätta individens behov i centrum. Det är ni som är i frontlinjen och jag är så stolt som ordförande i äldre- och omsorgsnämnden, sa Tina Teljstedt (KD).

Teori och reflektion

Utbildningen kombinerar digitala föreläsningar med kunskapstester från Svenskt demenscentrum och workshops på plats där personalen reflekterar och delar erfarenheter med varandra. Ofta med flera yrkesgrupper tillsammans, vilket höjer kunskapen och ökar kännedomen om alla delar av organisationen.

Nathalie Ekholm är specialistsjuksköterska inom demensvård på kommunens förebyggande enhet för äldre och har projektlett arbetet samt varit en av två instruktörer som hållit workshops med kollegorna.

– Det här ger oss verktyg för att säkerställa att vi arbetar personcentrerat enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer, vilket är viktigt i bemötandet av personer med kognitiv sjukdom. Det handlar om att utgå från varje persons levnadsberättelse och att allt från omgivning till måltider är anpassat efter individens behov, säger Nathalie Ekholm.

Stort engagemang

Svenskt demenscentrum deltog i firandet med två representanter.

– Vi ser ett stort engagemang för demens i alla led här i Upplands-Bro. Att alla enheter inom äldreomsorgen – och de privata aktörerna – deltar i utbildningen, det är ganska unikt, säger Laila Becker, utvecklingsansvarig på Svenskt demenscentrum.

Socialchef Mitra Ghannad understryker att detta är starten på ett arbete som fortsätter:

– Jag är stolt över att vi har tagit ytterligare ett steg för att säkra kvaliteten inom vår omsorg, alla medarbetare som kommer in i verksamheten ska få rätt verktyg med sig i arbetet, säger hon.

Är du nöjd med informationen på sidan?