Uppdaterad 12 december 2023
Skriv ut

På samråd: Utbyggd konferensanläggning och bostäder i lantlig miljö

140 bostäder i form av radhus, parhus och friliggande villor samt viss service kan möjliggöras vid Tammsvik. Detta enligt ett förslag till ny detaljplan för området, som nu går ut på samråd. Förslaget möjliggör även för konferensanläggningen att byggas ut till ett destinationshotell med spaanläggning. Du kan lämna synpunkter på förslaget fram till och med 2 februari 2024.

Skiss över planområde vid Tammsvik.

Här syns den södra delen av planområdet, med konferensanläggningen. Illustration: Ettelva arkitekter.

Hållbarhet är en röd tråd i förslaget vilket innebär att den nya bebyggelsen ska anpassas till topografin och planeras med hänsyn till natur- och kulturvärden på platsen. Bostadshusen blir enbostadshus och är tänkta att följa landsbygdens byggnadstraditioner med naturnära fasadmaterial och färger.

Bostäderna placeras dels i södra delen av planområdet, vid konferensanläggningen. Här planerar man samtidigt återskapa en tidigare äppelpark, som blir gränsen mellan bostäderna och anläggningen. Dels placeras bostäder i norra delen av planområdet, som idag är obebyggt.

En del i förslaget handlar om att utöka konferensanläggningen mot vattnet, delvis inom strandskyddat område. Men eftersom området redan idag används på det sätt som nu föreslås, och har gjort så sedan 1950-talet, så finns det skäl att medge upphävande av strandskyddet, enligt förslaget. Ytterligare ett skäl är att området är utpekat som ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, i kommunens fördjupade översiktsplan för landsbygden.

Ställ dina frågor!

Kommunen bjuder in allmänheten till öppet hus. Då har du möjlighet att ställa frågor om förslaget.

Tid: Onsdag 10 januari 2024, klockan 17:00 – 19:00

Plats: Kontaktcenter i kommunhuset, Furuhällsplan 1, Kungsängen.

Tyck till!

Vi vill veta vad du tycker om förslaget. Perioden för samråd är 11 december 2023 – 2 februari 2024. Då kan den som vill skicka in sina synpunkter till kommunen.

Ange diarienummer KS 19/0695, namn och adress och eventuell fastighetsbeteckning.

Kommunstyrelsen
Upplands-Bro kommun
196 81 Kungsängen

Är du nöjd med informationen på sidan?