Uppdaterad 13 februari 2024
Skriv ut

Rapport från kommunstyrelsemötet 29 november

I filmen sammanfattar kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) de viktigaste besluten på det senaste kommunstyrelsemötet.

Här är besluten som kommenteras i filmen

Detaljplaner i Bro

Kommunstyrelsen har beslutat att gå vidare med detaljplanen för Klockaren och Härnevihage, som ligger intill Bro Hof och golfbanan. Beslutet innebär också att kommunen har möjlighet att förvärva mark för att kunna fortsätta utveckla Bro IP.

Beslut om taxehöjningar

Taxorna inom flera områden höjs, till följd av ökade kostnader och inflation. Bland annat gäller det VA-taxan, tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter, kontroll inom livsmedelsområdet och ny kart- och mättaxa.

Kommunen köper tre fastigheter i Bro

Kommunen gör tre förvärv av fastigheter inom centrala Bro som ett led i projektet Omdaning Bro.

Fortsatt samverkan med polisen

Kommunen vill fortsätta och även utöka samarbetet med polismyndigheten, inom ramen för den samverkansöverenskommelse som finns.

Satsning på specialistundersköterskor.

Kommunstyrelsen säger ja till fortsatt satsning på kompetensutveckling inom äldre- och omsorgsvården, genom statsbidrag till vidareutbildning av specialistundersköterskor.

Ny ersättningsmodell till kulturskoleverksamheten

Kulturskoleverksamheten föreslås få en uppdelning av kulturcheckens storlek för individuella kurser och gruppkurser.

Ny kostnadsfördelning för Brandkåren Attunda

Med en ny fördelningsmodell får Upplands-Bro kommun en lägre kostnad för den årliga avgiften till Brandkåren Attunda.

Upphandling av utbyggnad i Viby

Kommunstyrelsen har godkänt att upphandling av groventreprenad (gator, vatten, avlopp, belysning mm) för det nya bostadsområdet i Viby (gamla Coop-tomten).

Beslut om nämndplan för fördelning av medel

Kommunstyrelsen har antagit den nämndplan som beskriver hur pengarna ska fördelas under nästa år.

Är du nöjd med informationen på sidan?