Uppdaterad 28 november 2023
Skriv ut

Många deltog i enkät om Kungsängens torg

Under sommaren genomförde kommunen en enkät för att undersöka hur Upplands-Broborna tycker att torget i Kungsängen blev efter att det byggdes om 2017-2019. Nästan 500 personer deltog, ett värdefullt underlag om man i framtiden utvecklar torget.

2017-2019 byggdes torget i Kungsängen om. Inför ombyggnationen genomförde kommunen en medborgardialog för att ta reda på vilka förändringar som invånarna önskade.

När det nya torget utformades inkluderades önskemålen. Det blev fler bänkar och andra sittplatser samt fler planteringar för att skapa en trevligare miljö. Det blev också en mindre lekplats för barn och en vattenlek.

På uppdrag av tekniska nämnden genomförde kommunen sommaren 2023 en undersökning för att följa upp hur Upplands-Broborna tycker att torget blev. Nu har nämnden tagit del av resultatet.

487 personer deltog i enkäten, varav drygt 300 kvinnor.

Hälften av deltagarna tycker att torget har blivit bättre eller att resultatet är ”både bra och dåligt” efter att det byggdes om. Knappt hälften tycker att det har blivit sämre.

I undersökningen svarade deltagarna även på frågor av om vad de önskar se på torget framöver. Det vanligaste önskemålet är mer grönska.

Andra vanliga önskemål är att se till så att vattenleken fungerar, fler sittplatser, jämna till stenplattorna, ordna något för barn och mer handel. Flera vill ha ett mer levande torg som kan vara en social plats med serveringar och aktiviteter.

– Vi har fått ett brett resultat och vi planerar en del åtgärder. Vattenleken ska ses över så att den fungerar till sommaren 2024 och skulpturen i form av en metallkula kommer att skuggas så att den inte blir för varm i solen. När torget gjordes om blev det flera sittplatser och mer grönska och nu i år har vi tillfört ytterligare sittplatser, men vi ser att det fortfarande är en önskan. Nästa sommarsäsong får vi utvärdera och se hur behovet ser ut. Vi måste ta hänsyn till ekonomin men om behovet finns så kan vi se över möjligheten att tillföra mer av detta, säger Andreas Åström (M), ordförande i tekniska nämnden.

Det är positivt att så många Upplands-Brobor har engagerat sig och deltagit i undersökningen, tycker Maja Taaler Larsson, teknisk chef.

– Invånarnas delaktighet i frågor som rör kommunens utveckling är viktig. Många är engagerade i sin närmiljö och för oss som jobbar med detta är det otroligt värdefullt att få Upplands-Brobornas synpunkter. De här enkätsvaren tar vi med oss inför eventuella uppdrag framåt, säger hon.

Är du nöjd med informationen på sidan?