Uppdaterad 23 november 2023
Skriv ut

Totalförsvar och framtidens civila försvar

Upplands-Bro har sedan en längre tid utvecklat totalförsvaret och har vidtagit flera åtgärder för att stärka civilt försvar. Bland annat har alla medarbetare gått en intern utbildning inom civilt förvar vilket många av våra elever också har gjort.

I dag har vår kommundirektör, Ida Texell, talat på Kvalitetsmässan om den svenska säkerhetsdiskursen, totalförsvar och lärandets betydelse.

– För mig handlar det om att ställa sig frågan; Vilken värld vill vi leva i? Det utmanande säkerhetsläget är uppfordrande och kräver vår allas insatser och våra gemensamma ansträngningar. När vi bestämmer oss och samarbetar tillsammans kan vi skapa stor förändring, säger Ida Texell.

Tillsammans med Ida talar även Pasi Raatikanien, Head of Safety and Preparedness City of Helsinki, och Lisa-Gun Bernerstedt, nationellt ansvarig för beredskap Svenska Kyrkan.

Med utgångspunkt i regeringsbeslut att stärka den civila förmågan bygger nu Sverige upp sin beredskap och förmåga.

Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Kvalitetsmässan delar bland annat ut pris till årets digitaliseringskommun där vi i Upplands-Bro hamnade på en hedersam andraplats 2021.

Kopplat till ämnet har Regeringen gett en särskild utredare, i form av landshövding i Östergötlands län Carl Fredrik Graf, i uppdrag att utreda vilket grundläggande beredskapsansvar kommuner och regioner bör ha inför och under fredstida kriser och höjd beredskap. Ida Texell har fått förmånen att kommentera utredning.

– Det är angeläget att belysa kommunerna och regionernas viktiga uppdrag och roll inom vårt totalförsvar. Jag ser fram emot att ta del av utredningens slutsatser i sin helhet och jag avser bidra och kommentera från mitt perspektiv på ett sätt som stärker slutsatserna och vår framtida förmåga, säger Ida Texell.

Är du nöjd med informationen på sidan?