Uppdaterad 18 november 2023
Skriv ut

Länskällan berättar om din lokala historia

Tycker du att det är spännande med lokal historia? Då kan Länskällan vara något för dig.

Gruppbild på arbetare från 1910-talet

Männen och pojkarna som arbetar på Brogårds tegelbruk i Upplands Bro har ställt upp sig till fotografering. När affärerna gick som bäst på 1940-talet tillverkades där ca fem miljoner tegelstenar om året, men efter andra världskriget blev betong ett allt vanligare byggmaterial. Det gick att gjuta i större stycken, vilket gjorde att bygget gick snabbare. Då började det gå allt sämre för tegelindustrin. Brogårds tegelbruk lade ner sin tillverkning 1966. Bilden är från 1910-talet. Foto: Upplands-Bro bildarkiv

Tidigare i år lanserade Stockholms läns museum Länskällan, en digital plattform som förmedlar kunskap om lokal historia, i samarbete med kommuner i länet och Hembygdsförbundet. Och Upplands-Bro var en de sex kommuner i Stockholms län som fanns med vid uppstarten.

- Vi är väldigt stolta över att Upplands-Bro är en av de första kommunerna att bidra med innehåll till den här nya lärplattformen. Det är ett viktigt steg mot att göra vår lokala historia mer lättillgänglig, inte minst för alla skolelever, säger Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef.

Länskällan presenterar lokal historia pedagogiskt och lättillgängligt med ambitionen att väcka nyfikenhet. Även om den huvudsakliga målgruppen är högstadieelever och deras lärare kan vem som helst som är intresserad av lokal historia gå in på webbplatsen www.lanskallan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och hitta nytt och spännande material om Upplands-Bro och Stockholms län.

Innehållet har byggts upp kring arkivmaterial som kommunerna har bidragit med. Det kan till exempel vara fotografier, filmer, röstlängder, kartor och annonser. Till artiklarna finns övningar, quiz och lärarhandledningar.

Annons från 1925

Annons ur tidningen Skogs- och Lantarbetet år 1925. Under 1900-talets första årtionden så följde demonstrationer och strejker på varandra. Det var en orolig tid i Sveriges historia. Arbetare i städerna och på landsbygden krävde ökade rättigheter och högre löner. I Kungsängen rustade statarna för strejk för att få bättre arbetsvillkor. Foto: Upplands-Bro bildarkiv

Man vid gjutningstunna.

Fotografiet är taget 1930 på familjeföretaget Ryds gjuteri, som låg vid en strand i närheten av Kungsängen i Upplands-Bro från 1903 till 1966. I gjuteriet tillverkades delar till större maskiner, till exempel tvättmaskiner och pumpar. Foto: Upplands-Bro bildarkiv

Flygbild över Kungsängen.

I det stora vita huset i mitten av bilden, känt som Villa Skoga i Kungsängen, bodde Oscar och Jennie Sjölander på 1920-talet. Villan låg mitt i skogen när den byggdes. De andra husen på bilden fanns ännu inte då. Oscar blev 1917 riksdagsledamot och en känd aktivist som engagerade sig, tillsammans med sin hustru, för att stärka lantarbetarnas rättigheter. Framförallt såg han till att det blev tillåtet för lantarbetarna att gå med i fackföreningar och politiska partier, det vill säga organisationer som verkade för att lantarbetarna skulle få rätt till en viss lön och arbetstid. Foto Upplands-Bro kommun

Är du nöjd med informationen på sidan?