Uppdaterad 10 november 2023
Skriv ut

Kommuntjänstemän från Bosnien inspireras av lokalt demokratiarbete i Upplands-Bro

En delegation från Bosnien besökte Upplands-Bro kommun för att utforska arbetet med social hållbarhet och medborgardelaktighet. Mötet inkluderade 50 kommunala tjänstemän från olika bosniska kommuner samt representanter från Sveriges kommuner och regioner (SKR) och FN:s utvecklingsprogram. Upplands-Bro delade sina erfarenheter av att involvera invånarna i kommunutvecklingen.

– Medborgardialog är något som är viktigt i Upplands-Bro kommun och det har varit givande att utbyta idéer och erfarenheter med våra gäster från Bosnien, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

En delegation från Bosnien besökte Upplands-Bro kommun torsdagen den 9 november. Delegationen bestod av 50 kommuntjänstemän från olika bosniska kommuner. Deltog gjorde även Sveriges kommuner och regioner (SKR) som driver ett lokalt projekt i Bosnien i syfte att stärka kommunförbundet i Bosnien. Syftet med besöket var att ta del av hur Upplands-Bro arbetar med social hållbarhet och invånarnas delaktighet.

– Samarbete inom vår nation och goda internationella relationer är nyckeln till att skapa en säkrare samhälle och bidra till socialt hållbar samhällsutveckling. Det är viktigt och angeläget att vi utvecklar våra relationer både på lokalt plan men även på ett internationellt plan i en allt mer destabiliserad omvärld. Jag är glad att vi i Upplands-Bro kan föregå och företräda med gott exempel Genom att dela erfarenheter med våra besökare från Bosnien strävar vi efter att stärka möjligheter för invånare att aktivt delta i utformningen av vår gemensamma framtid lokalt - i såväl Upplands-Bro som Bosnien, säger Ida Texell, kommundirektör.

Medborgardialoger som inspirerar

Under besöket delade Upplands-Bro kommun med sig av sina erfarenheter av att involvera invånarna i utvecklingen av kommunen, bland annat genom projektet Omdaning Bro, samt den pågående processen med att utveckla ett systematiskt delaktighetsarbete i hela kommunorganisationen. Exempelvis genom att involvera barn i utvecklingen av utemiljöer samt hur man kan involvera invånarna tidigare i planeringsprocessen.

– Detta var ett väldigt bra besök där vi fick ta del av flera bra saker och fick många goda idéer som vi förhoppningsvis kan applicera i våra lokalsamhällen. Jag tror att de andra deltagarna uppskattade besöket och insåg att de arbetar med liknande saker. Vi möter samma utmaningar när det kommer till invånares tillit till det offentliga så detta var verkligen hjälpsamt för oss, säger Diana Silic, operativt verksamhetsansvarig för projektet ”Strengthening the Role of Local Communities in Bosnia and Herzegovina”.

Besöket är en del av ett projekt inom FN:s utvecklingsprogram (United Nations Development Programme) och strävar efter att skapa socialt deltagande och socialt kapital på den lokala nivån.

Är du nöjd med informationen på sidan?