Uppdaterad 13 november 2023
Skriv ut

Nästa steg i arbetet med förstudien för utveckling av
nationellt träningscenter Upplands-Bro

Sommaren 2022 beslutade kommunstyrelsen att utreda möjligheten att etablera ett nationellt träningscenter i Upplands-Bro tillsammans med Svenska fotbollförbundet, SvFF. Nu ska ett ramavtal tecknas som möjliggör markanvändning i utvecklingsområdet. Det är en förutsättning för att kunna fortsätta utredningsarbetet.

Flygbild över grönområde med idrottsplats.

Beslutet innebär ett uppdrag till kommunen att teckna ett ramavtal för utveckling av Gröna dalen samt en del av Rankhusområdet. Det fattades vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2023. Ramavtalet är en förutsättning i den fortsatta utredningen.

Förstudiearbetet startade i november 2022 och pågår än. I början av 2024 väntas skisser vara klara, som visar hur en framtida anläggning kan komma att se ut.

Om ett nationellt träningscenter i Upplands-Bro blir verklighet kommer det dels att bli ett nav för svensk fotboll, dels kommer det att leda till utökade möjligheter till idrott och fritidsaktiviteter för invånarna i Upplands-Bro och de lokala idrottsföreningarnas utveckling.

I förstudien har kommunen dialog med lokala idrottsföreningar för att deras framtida behov ska tas till vara.

Frågor?

Kontakta Sofia Vargas Iglesias, kommunikationschef 08-562 487 02

Är du nöjd med informationen på sidan?