Uppdaterad 26 oktober 2023
Skriv ut

24 okt 2023

Beredskapsveckans betydelse i ett utmanande omvärldsläge

Kommuner och regioner har ett stort ansvar för samhället under fredstida kriser och höjd beredskap. Sveriges totalförsvar bygger på en förståelse för vad det är vi ska skydda, men även på förståelse för hur inre och yttre säkerhet samverkar. I en krönika i tidningen Aktuell Säkerhet skriver kommun­direktör Ida Texell om betydelsen av beredskapsveckan i en utmanande omvärldssituation.

Inre och yttre säkerhet är tätt sammanfogade där inre säkerhet kan beskrivas som en kommun, region eller nations förmåga att kontrollera brottslighet och terrorism och våldsbejakande extremism. Utan en stark inre säkerhet, där samhället kan skydda sig själv mot interna hot blir det svårt att säkerställa den yttre säkerheten som inkluderar skydd mot externa aggressioner, hot, angrepp och attacker. Den senaste tidens grova och dödliga våld med allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning, mord och skjutningar utgör ett allvarlig hot mot vår inre säkerhet, skriver Ida Texell, kommun­direktör, i tidningen Aktuell Säkerhet.

Sedan en längre tid arbetar Upplands-Bro kommun med repressiva åtgärder i kombination med förebyggande åtgärder. För två år sedan fattades exempelvis beslutet om extra brottsförebyggande åtgärder genom Gruppvåldsintervention (GVI) som är nolltolerans och konsekvens vid för grupper som tillämpar dödligt våld.

Mina beslut strävar efter att vid repressiva åtgärder ska åtgärden och påföljden inte ge förstärkt kriminell status och ökad legitimitet eller högre ställning i de kriminella hierarkiska systemen. Detta arbete kräver flera aktörers insatser. Parallellt stärker vi förebyggande strukturer omkring de element som stör inre säkerhet. Inriktningen är att vi arbetar individorienterat, sammansatt i samverkan, uthålligt och metodiskt. Att stärka inre säkerhet kräver transparens, tydlighet och modigt ledarskap och det kräver att tillförseln av resurser in i de brottsliga miljöerna stryps, skriver Ida Texell.

Mellan den 25 september och 1 oktober arrangerade Upplands-Bro kommun den årliga insatsen 'Beredskapsveckan' med flera utbildningar, möten och seminarier för att höja den samlade beredskapsförmågan i kommunen.

Beredskapsveckan och det vi gör i Upplands-Bro ökar samhällets motståndskraft. Jag uppmuntrar individer och samhället att vara mer självständigt och kunna ta hand om sig själva i händelse av en kris. Samtidigt vidtar jag åtgärder som strävar efter att bidra till en större medvetenhet om vårt nationella beredskapssystem. Det innebär en diskursförflyttning från ett statscentrerat begrepp till fokus på individens ansvar och mänsklig säkerhet. I Upplands-Bro beslutade jag därför att genom olika åtgärder stärka banden mellan nationell, regional och lokal nivå och genom olika seminarier beskrevs därför hur samarbete och totalförsvaret hänger samman, skriver Ida Texell.

Du kan läsa hela krönikan här: Beredskapsveckans betydelse i ett utmanande omvärldsläge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Så arbetar Upplands-Bro kommun med förebyggande och trygghetsskapande insatser. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du nöjd med informationen på sidan?