Uppdaterad 17 oktober 2023
Skriv ut

Seniorer möter skolklasser i unikt kulturprojekt

På måndagen var det uppstart för Musikresidenset i Upplands-Bro kommun. Det handlar om ett kulturprojekt där seniorer möter skolklasser för att improvisera fram musik, sång och teater under ledning av Romeo & Julia Kören från Dramaten. Målet är att skapa en föreställning som kan visas under våren 2024.

– Fantastiskt att få vara med och göra det här! Vi är ofta ute på turnéer och möter barngrupper, men det är faktiskt första gången vi jobbar med både seniorer och barn tillsammans. Unikt! Det är för lite av sådant i samhället, säger Benoit Malmberg, regissör och konstnärlig ledare för Romeo & Julia Kören.

Projektet, som kommer att pågå fram till våren 2024, syftar till att uppmuntra barn att upptäcka och delta i skapandet av musik och teater, men också att skapa samhörighet mellan generationer där seniorerna ges chansen att dela sitt musikintresse med de yngre.

Två skolklasser deltar

De två skolklasser som fått möjligheten att vara med i Musikresidenset är klass 2A och 2B på Bergaskolan i Kungsängen. Efter en lite trevande inledning på måndagens uppstart släppte blygheten för barnen och de plockade fram sina teatertalanger, uppmuntrade av körens medlemmar.

– Som ett led i att vara en äldrevänlig kommun jobbar vi med projekt där generationer kan mötas under kreativa former, och där är Musikresidenset en del av den satsningen, säger Helena Karlsson, kultursamordnare & producent i Upplands-Bro kommun, som ligger bakom idén med projektet.

Samhörighet och livskvalitet

– Vi behöver fler platser och sammanhang där generationer kan mötas. Det skapar gemenskap, samhörighet och livskvalitet. Musikresidenset är ett väldigt fint exempel på det, säger Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef.

Musikresidens i Upplands-Bro kommun

Finansieras av Region Stockholm

Musikresidenset genomförs i samarbete mellan Upplands-Bro kommun och musikkonsulenterna, Region Stockholm. Projektet finansieras av Region Stockholm, där musikensembler har fått ansöka om att delta i projektet.

Är du nöjd med informationen på sidan?